Úprava cen vodného a stočného od 1. 5. 2020

Zdroj: pixabay.com


Vážení odběratelé, chtěli bychom vás informovat o úpravě ceny vodného a stočného od 1. 5. 2020. Hlavními důvody tohoto rozhodnutí je nezbytná obnova vodohospodářského majetku, inflace, nárůst cen energií a materiálu. Cena vody závisí na mnoha faktorech, avšak investování do oprav, obnov a budování nové infrastruktury je jedním z nejvýraznějších. Snaha udržet cenu vody příliš nízko by generovala nedostatečné prostředky na obnovu, čímž by v budoucnu mohly vzniknout velké problémy, například vyšší míra poruchovosti či ztráty vody na vodovodním potrubí.

Dnešní ceny vody nejsou pouze platbou za samotnou vodu. Vodné a stočné odráží skutečné provozní náklady za službu neomezených dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, ale stále nepokrývá nutné výdaje na rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Od 1. 5. 2020 bude cena 82,26 Kč s DPH (ze současných 73,70 Kč). Přesto díky snížení sazby DPH z 15 % na 10 % od 1. 5. 2020 u vodného a stočného ušetří spotřebitel 4 Kč za m³.

Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 l osobu a den, což bude představovat 8,26 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.

Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po změně ceny za vodné a stočné za měsíc 248 Kč (místo původní částky 221 Kč). Rozdíl v nákladech na vodné a stočné činí tedy 27 Kč za měsíc.

Vzhledem k tomu, že jsme stále s cenou pod celorepublikovým průměrem a hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny, nezasáhne ekonomicky nijak výrazně ani ty, kteří jsou přímo dotčeni situací ohledně koronaviru. Dále bychom chtěli odběratele ujistit, že koronavirus neohrožuje kvalitu pitné vody, zajišťujeme plynulé zásobování pitnou vodou 24 hodin denně jsme si vědomi toho, že zejména v těchto dnech je plynulá a bezproblémová dodávka kvalitní pitné vody do vašich domácností stěžejní. Nemusíte se obávat, pitná voda nemůže být virem ohrožena, k jeho přenosu dochází kapénkovou cestou a přímým dotykem, mimo toto prostředí přežívá jen krátkou dobu. Zdroje pitné vody pro Dobříš jsou pouze podzemní a voda je následně dezinfikována, takže se koronavirus nemůže to těchto zdrojů dostat.
Pracovníci Vodohospodářské společnosti Dobříš dělají vše proto, aby bylo zajištěno zásobování pitnou vodou 24 hodin denně. Jsme vám nepřetržitě k dispozici (i když v těchto dnech jen bezkontaktní formou). Obnova vodovodů a kanalizací, která je nezbytně nutná k zajištění plynulého provozu, také probíhá dle plánovaného harmonogramu.

Ing. Tomáš Kolařík, Vodohospodářská společnost Dobříš

Reklama