Jak se staráme o informační odkazy na historii města Dobříše, takoví jsme…Jeden renomovaný architekt před lety v televizi sdělil, že zbourat lze cokoliv, třeba i Pražský hrad, postavíme-li tam něco mnohem hodnotnějšího. Myslím si ale, že to není tak jednoznačné. A navíc tím jednou provždy vymažeme něco autentického z historie a atmosféry daného místa. Ať je to nemovitá či movitá památka či obyčejná plechová cedule s názvem ulice a vysvětlovací cedulka k historickému pozadí názvu dotyčné ulice. V případě Dobříše i nadále připomínající již 77 let se jménem plk. B. Petroviče historii konce 2. světové války.
Na základě květnového rozhodnutí rady města bude, nebo snad již je ve výrobě, či je nainstalována vysvětlovací cedule k názvu ulice Plk. B.
Petroviče. O návrhu PhDr. Jana Michla pro jednání rady města o textu pro vysvětlovací ceduli jsem informován nebyl. Důvod neznám, i když jsem prezentoval zájem vyjádřit se nezávazně k návrhu jako občan Dobříše a historik. Nabízel jsem též, abych nebyl osočen ze zaujatosti, zprostředkovat stanovisko erudovaného historika a autora četné historické produkce o 2. světové válce PhDr. Josefa Tomeše.
S ohledem na vývoj situace budu moci hodnotit jen radou města schválený definitivní výsledek, s nímž jsem se nepřímo a opožděně seznámil. Text pro umístění na vysvětlovací ceduli se mi zdá poněkud dlouhý. Zřejmě by se dalo popracovat i na stylistice sdělované informace. Ale možná je to jen věc mého osobního názoru a vkusu. Souhlasím s kolegou Tomešem, že by celá záležitost měla alespoň podnítit zpracování studie k životu a působení plk. B. Petroviče na Dobříšsku v roce 1945. Navrhuji, aby to město Dobříš určitým způsobem podpořilo a aby se tím celá záležitost informačně doplnila a uzavřela.
Kladně oceňuji dostačující informační prostor k výměně názorů v Dobříši, i když mohou mít komplikovaný a bouřlivý průběh. Jedna strana je nakonec vždy úspěšnější a druhá to většinou uzná. Zatím jsem však neobdržel odpověď na e-mailový dotaz v této záležitosti, který jsem adresoval 27. 5. 2022 vedení města. Možná, že brzy bude vše zřejmé a občané se k obsahu vysvětlovací tabule sami vyjádří. A současným a brzy také budoucím dobříšským radním přeji, aby i s malou dobříšskou historií a informačními odkazy na ni zacházeli citlivě, moudře, v historických souvislostech, bez ideologické zaslepenosti a aby je zachovali i příštím generacím.

Mgr. Miroslav Landa, 11. 6. 2022


Reakce starosty Pavla Svobody

Jak ukázala debata i v rámci schvalování přejmenování ulice na zastupitelstvu, názory na roli J. A. Kozlova alias plk. Petroviče se různí. V podkladech pro jednání zastupitelstva byla stanoviska historiků Pavla Žáčka a Jiřího Padevěta, kteří se tímto obdobím dějin dlouhodobě zabývají. Pohled, který prezentovali Mgr. Landa či kolega zastupitel Petr Kadlec, jsou z opačného názorového spektra. V rámci rady města jsme se nakonec dohodli, že nechceme organizovat polemiku historiků. Proto jsme potvrdili návrh textu dodatkové tabulky od kurátora muzeální sbírky města PhDr. Jana Michla, Ph.D.
Výsledný text tabulky je součástí zápisu z 118. schůze rady města zveřejněného na webu města. Historik Žáček v současné době pracuje na rozsáhlé studii mapující aktivity plk. Petroviče.

Pavel Svoboda,
starosta

Reklama

Předchozí článekZvýšení ceny vody od 1. 7. 2022
Další článekZprávy z dobříšské polikliniky