Zvýšení ceny vody od 1. 7. 2022Současná nepříznivá situace na trhu energií má zásadní dopad na vývoj ceny vodného a stočného. Rada města schválila zvýšení ceny od 1. 7. 2022 v Dobříši takto:

Vodné 69,00 Kč/m³
Stočné 46,00 Kč/m³
Celkem 115,00 Kč/m³ včetně 10% DPH

V současné době je cena vodného a stočného 97 Kč/m3, zvýšení tak představuje nárůst o 18,6 %. Cena vody je striktně kontrolována Ministerstvem financí. Vodohospodářská společnost má přesně stanoveno, které náklady může promítnout do celkové částky vodného a stočného. Hlavními důvody pro zvýšení ceny je vedle inflace především rapidní nárůst cen elektrické energie, chemikálií, materiálu k úpravě vody a pohonných hmot.
Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 litrů na osobu a den, tj. 11,50 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.
Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po zvýšení ceny za vodné a stočné za měsíc 345 Kč, místo původní částky 291 Kč před zvýšením ceny. Nárůst v nákladech na vodné a stočné činí 54 Kč za měsíc za osobu. Nová cena vodného a stočného přesto stále nedosahuje sociálně únosné ceny pro Středočeský kraj ani nákladové ceny 152 Kč, která zahrnuje i plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Ing. Blanka Marvanová

Reklama

Předchozí článekTermín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky, tedy na 1. září 2024
Další článekJak se staráme o informační odkazy na historii města Dobříše, takoví jsme…