Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie. Otevření sběrného dvoru

Svoz odpadu, popeláři, ekokom
zdroj foto: www.ekokom.cz


Sběrný dvůr, který provozuje spol. DOKAS Dobříš, je od 1. května 2020 otevřen pro všechny druhy odpadů v běžné provozní době. V sobotu 2. 5. 2020 bude již sběrný dvůr otevřen celý den, tedy 9.00–12.00 a 13.00–17.00.
Po dobu nouzového stavu jsou dovnitř pouštěna max. 2 vozidla současně. Zákazník se vždy musí hlásit v kanceláři příjmu odpadu.

V souvislosti se znovuotevřením sběrného dvora nebudou sváženy neoznačené pytle. Žádáme tímto občany, kteří nemají čárové kódy a chtějí využívat svoz od domu, ať si arch s čárovými kódy vyzvednou. Odpad se sváží v průhledných pytlích.

Pomozte chránit zdraví našich popelářů tím, že se budete držet několika doporučení. Pokud by měl Dokas Dobříš nařízenou karanténu, pak 14 dní nebude nikdo svážet odpad. Nahradit popeláře není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Jak můžete ochránit naše popeláře i VY?

  1. Použité jednorázové roušky, rukavice, papírové kapesníky vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu (dostatečně tlustého), který pevně zavážete. Vhoďte jej do černé popelnice na směsný odpad. V žádném případě je nedávejte do tříděného odpadu. Chraňme tak společně pracovníky třídících linek, kterým by jinak hrozilo riziko nákazy.
  2. POZOR: Domácnosti v karanténě (nebo infekční) odpad netřídí!
    Veškerý odpad vkládejte do plastových pytlů na odpad, které by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte. Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černé popelnice na směsný komunální odpad.
  3. Objem odpadu minimalizujte, zmenšete tříděný odpad (sešlapte, zmačkejte).
  4. Neplýtvejme potravinami.
  5. Pokud potřebuje nové pytle na odpad, napište si o ně na e-mail: masova@mestodobris.cz.
  6. Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
  7. Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery!

Děkujeme, že pomůžete ochránit zdraví našich popelářů!

Redakčně zpracováno,
zdroj foto: www.ekokom.cz

Reklama

Předchozí článekOblastní nemocnice Příbram provozuje odběrové centrum. Objednávat mohou pouze praktičtí lékaři
Další článekPodpořme dobříšské podnikatele