Oblastní nemocnice Příbram provozuje odběrové centrum. Objednávat mohou pouze praktičtí lékařiOblastní nemocnice v Příbrami dne 31. 3. 2020 otevřela na parkovišti před areálem II na Zdaboři odběrové centrum na testy onemocnění Covid-19. První objekt byl v podobě stanu, následně byla použita obytná buňka. Počet odběrů, které jsou zde provedeny, je omezen a určen pouze pro praktické lékaře z Příbramska.

Odběry jsou prováděny POUZE po indikaci praktickým lékařem. Preventivní ani placená vyšetření nejsou možná.

Testování probíhá tedy v zásadě tak, že pacient, který má podezřelou anamnézu či vykazuje příznaky onemocnění Covid-19, se obrátí na svého praktického lékaře, který pak daného pacienta k odběru indikuje. Pacient následně dorazí v daný den a danou hodinu a minutu do odběrového místa. Metoda testování je přesná a výsledky jsou k dispozici zpravidla do 24 hodin. Je to velmi komfortní záležitost, protože není výjimkou, že na některých místech čekají pacienti na výsledek i týden.

Místo je vyznačeno navigačním systémem. Na místě dbejte pokynů odběrových sester. Pokud přijíždíte autem, prosíme, abyste přímo před samotným odběrem vypnuli motor, aby nedošlo k dalšímu víření vzduchu ventilací vozidla.

„V současné době se snažíme sehnat další odběrové sety. Pokud nám přijde slíbená dodávka, budeme moci v brzké době ve spolupráci se SUJCHBO Kamenná navýšit denní kapacitu testů, a tím pádem i odběrů,“ věří ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada.
„Veliké poděkování za nás praktické lékaře a za naše pacienty tedy směřuje vedení ONP, vedení města Příbram, jmenovitě pak hlavní sestře Mgr. Králíčkové a prim. MVDr. Ježkovi za jejich obětavost a čas. Hasičům a policii za technickou podporu. Největší poděkování ale patří těm, kteří denně stojí v plné zbroji, nejdou ani na WC, nejedí, nepijí, …!“ zakončuje poděkováním MUDr. Jakub Šedivý, Ph.D., který je koordinátorem praktických lékařů.
http://www.nemocnicepribram.cz

Redakčně zpracováno

Reklama