Den Země jsme slavili úklidem

All-focus


Na Dobříši slavíme každoročně Týden Země. V tomto týdnu, letos od 22. do 28. dubna, dobříšské školy a organizace uklízejí veřejná prostranství a okolí města a připravují tak naše město na jaro. Tento rok se sesbíralo cca 1,34 t směrného odpadu a 60 kg pneumatik.

V porovnání s jinými roky, a to už letos slavíme 11. ročník, byl menší zájem o pomoc s úklidem i menší množství sesbíraného odpadu. Důvodů bude asi více. Nabízí se zejména „konkurenční“ akce Ukliďme Česko, která se konala o dva týdny dříve a zmátla možné účastníky (při ní se však sesbíralo 260 kg směrného odpadu a 30 kg pneumatik). Dalším důvodem bude nepochybně změna řešení odpadového hospodářství města, která má jistě vliv na názor lidí na úklid svého okolí. Nebo již občané města nemají zájem na hezkém okolí svého bydliště a spoléhají se, že to za ně zařídí někdo jiný?

A co soutěž o největší kuriozitu? Kuriozit při úklidu již moc není, v přírodě se povalují zejména pet lahve, jiné plasty a podobné nechutnosti, se kterými žádnou soutěž vyhrát nelze. Jednu zajímavost však přece jen máme. A jakou! Třída 3.A 2. ZŠ Dobříš uklízela odpadky v anglickém parku, kde našli opravdovou kuriozitu. V nadcházejících dnech budeme oslavovat výročí konce 2. světové války. A právě s koncem 2. světové války je spojen tento nález. Je až s podivem, že i po 74 letech lze nalézt artefakt spojený s touto událostí. Třída našla kovové víko od 200litrového sudu s benzínem pro německý Wehrmacht. V horní části víka je vyražen letopočet 1944. Aby mohli zaslat důkaz o svém nálezu, museli víko nejprve očistit od nánosu zeminy a vykartáčovat. Nyní, jak je vidět i z přiložené fotografie, jsou nápisy jasně čitelné. Za tento nález si určitě zaslouží první cenu. Blahopřejeme a děkujeme Pekařství a cukrářství Stáňa za sladkou odměnu.

Všem, kteří pomohli s úklidem, moc děkujeme.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Reklama