Kulatý stůl řešil MESOH – Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářstvíJak se v Dobříši vypořádat s odpadovým hospodářstvím a přípravou na ukončení skládkování, které přinese zdražování poplatků? Jak podpořit snižování množství odpadu? V úterý 14. května přišlo na toto téma diskutovat téměř 90 zájemců. Přítomní se hned v úvodu setkání mohli seznámit s moderním řešením tohoto problému, kterým je promyšlený systém adresného svozu směsného i tříděného komunálního odpadu MESOH (Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství). Představila ho společnost ISNO IT, s.r.o. – Moje odpadky. Poté se rozvinula diskuse, ke které byl přizván pan Pavel Pešek, starosta města Jílové u Prahy, a jeho kolega pan Ing. Adam Šauer, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Jílové u Prahy, kde již tento motivační systém funguje. Názory, dotazy a odpovědi, které na kulatém stole zazněly, si můžete přečíst v zápise z tohoto jednání, zveřejněném na webu města Dobříše, kde najdete také video reportáž a prezentaci Moje odpadky.

Šárka Krůtová, koordinátorka
za Zdravé město a místní Agendu 21

Reklama