Bezpečná Dobříš s činností městské policie – výběr za březen 2020

Předání roušky seniorům


Kromě dohlížení nad dodržováním vládních nařízení proti šíření koronaviru se během měsíce března strážníci zabývali i dalšími činnostmi pro zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku.

  • Ze sociálního odboru byl vyveden drogově závislý, agresivní muž, který se slovně domáhal sociálních dávek.
  • Zmatená žena se pohybovala bosá ve vozovce v ulici Příbramská. Byla přivolána RZ a PČR. Žena, ročník narození 1985, z Prahy byla v sanitce velmi agresivní. Byl zjištěn pozitivní test na pervitin a nutný převoz za asistence policie do ON v Příbrami.
  • Došlo k vloupání do klubovny skautů u rybníka Papež.
  • V nočních hodinách před restaurací na Mírovém náměstí spatřila hlídka strážníků dvě osoby, jak se perou. Hlídka MP oba muže od sebe odtrhla a zjistila jejich totožnost. Jeden z mužů měl zranění v obličej, takže byla přivolána RZ a zajištěn odvoz do ON v Příbrami. Zraněný se podrobil dechové zkoušce s výsledkem 1,86 promile alkoholu v dechu a byl agresivní. Věc byla postoupena dle příslušnosti na sociální odbor do Příbrami, protože se jednalo o osobu mladší 18 let.
  • Strážníci řešili rušení nočního klidu ze středu Mírového náměstí, protože bylo po půlnoci. Postačila domluva.
  • Ostraha objektu jedné firmy v Dobříši přivolala strážníky. Do objektu vniklo asi 6 dětí a vlezly na střechu, kde hrozil jejich pád z velké výšky. K žádnému zranění nedošlo.
  • Strážníci se zabývali i odchytem toulavých psů. Volně pobíhali po Dobříši.
  • MP byla přivolána majitelkou bytu, která si zabouchla dveře do bytu v Hornické ulici. Strážníci vyrozuměli zámečnickou firmu, která paní pomohla.
  • Ředitelka domova Korkyně žádala strážníky o dohled, protože se do budovy domáhaly vstupu dvě osoby. Na místě bylo vše prověřeno a vyřešeno poklidnou cestou.
  • Strážníci upozorňovali občany na porušování pravidel opatření v nouzovém stavu. Někteří se shlukovali na sportovištích ve velkém počtu (cca 20 osob) a byli z míst vykázáni. Jednalo se o hřiště Antivandal a sportoviště na Dukelském náměstí.

strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Kontrola místa za sokolovnou, a u pomníku
a také dětských hřišť

Velikonoční pořádek v Dobříši. Městská policie většinu pochybení vyřešila na místě domluvou

Strážníci o Velikonocích ve dnech od 10. 4. do 13. 4. 2020 zaznamenali oproti běžnému víkendu zvýšený nárůst přestupků spojených s nedodržováním opatření zavedených proti šíření nákazy koronavirem, a proto zvýšili kontrolní činnost. Nejčastěji se strážníci setkávali se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že lidé měli roušky jen na krku, ale nezakrývali si s nimi ústa a nos. Hlídky se však neuchýlily k represi, pochybení vyřešily na místě domluvou. Vždy došlo k okamžité nápravě. Lidé v první polovině prodlouženého velikonočního víkendu porušovali opatření častěji než v jiné dny.
Statistika za sváteční období: 28× upozornění na nenošení roušky; 7× shlukování, zejména dětí; 1× popíjení alkoholu na předzahrádce.

strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekRoušky pro každého
Další článekMěsto Dobříš má akční plán zlepšování kvality ovzduší