Vážení a milí spoluobčané,

uplynulé období bylo ve znamení řady událostí jak ve městě, tak na dobříšském úřadě. Na tomto místě nelze jmenovat všechny, tak zmíním alespoň ty, které by Vás neměly minout:

Důležitou změnou v měsíci červnu bylo nové obsazení pozice tajemníka městského úřadu. Tým vedení radnice posílil Jan Horník, který má bohaté zkušenosti v oblasti státní správy, a věřím, že bude pro náš úřad více než zdatnou posilou. Vítám jej v Dobříši a přeji si, aby se mu zde dobře pracovalo. Další změnou pak byla rezignace Ivo Salcmana na post zastupitele, jeho novým nástupcem se stal Mirek Sochor. Ještě jednou co nejsrdečněji děkuji Ivo Salcmanovi za jeho spolupráci, a to nejen za sebe, ale za všechny kolegy radní a koaliční zastupitele.

Pro občany Dobříše jsme připravili novou webovou aplikaci, která Vám umožní zapojit se do plánování výsadby zeleně v našem městě. Označte svůj požadavek do mapy a již na podzim se Vám může vyplnit. Odstartoval také nový projekt s názvem Tvoříme Dobříš 2019: V rozpočtu města je vyhrazeno 100 000 Kč na Vaše podněty a přání ve prospěch města Dobříše, o jejichž realizaci můžete rozhodovat svým hlasováním v září 2019. Návrhy na projekty lze předkládat do konce července.

Nejvyšší ocenění získalo dětské oddělení místní knihovny, které se v letošním roce již podruhé stalo vítězem prestižní celostátní soutěže Kamarádka knihovna. Společně s dobříšskými knihovníky jsem přebírala tuto cenu v budově Národní knihovny v Praze.

Radostné a plné dobré nálady bylo otevření nového dobříšského skate/bike parku po úspěšném dokončení jeho rekonstrukce. Den poté jsem s potěšením předávala ocenění skvělým týmům dobrovolných hasičů v tradičním závodě „O pohár starostky města“. Ráda jsem pobyla v přítomnosti lidí, kteří tráví svůj volný čas aktivně a dávají celé srdce do toho, co je baví a naplňuje.

Přátelské, vřelé a inspirativní bylo mé setkání s Dominique Aguilar Agora, starostkou francouzského Tonnerre, a jejími kolegy z francouzského partnerského města Dobříše. Tato mezikulturní výměna poznatků a zkušeností nejen s vedením města měla obohacující a povzbudivý buket (a mimochodem, ani městu Tonnerre se nevyhýbá téma „odpady”). Dovolte mi touto cestou vyřídit Vám pozdravy našich francouzských přátel, které v příštím roce uvítáme v Dobříši.

Událostem, které zmiňuji, ale i dalším, je na stránkách Dobříšských listů věnován vlastní prostor. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří v květnu přišli do volebních místností a podpořili svou účastí volby do Evropského parlamentu.

Přeji vám krásné prázdniny a po všech stránkách vydařené léto.

Vaše starostka Jana Vlnasová

Reklama

Předchozí článekDobříšské listy – červenec–srpen 2019
Další článekZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …