Údržba veřejného prostranství v roce 2018Máme tu opět nový rok a město Dobříš má před sebou plno práce na úseku údržby veřejného prostranství – tedy městské zeleně, komunikací i městského mobiliáře.
Co je největšími prioritami, by měly pomoci určit i výsledky jednání 5. kulatého stolu na téma údržby veřejného prostranství v našem městě ze dne 15. listopadu a dotazníkové šetření na téma „Myslíte si, že je Dobříš udržovaná?“.

Jak jste na celkem 3 dotazníkové otázky odpovídali?
1) Za největší problémy považuje 31 % dotazovaných údržbu chodníků.
2) 45 % respondentů požaduje zvýšit četnost prací a kvalitu sekání trávy a údržby zeleně.
3) Pro vyčlenění větších prostředků na údržbu města se vyslovilo 68 % dotazovaných.

Jsme rádi, že jste si našli čas na diskusi s námi a děkujeme za vaše názory, vynasnažíme se v rámci možností zaměřit se na nastíněné problémy a péči o veřejné prostranství zlepšit.
Přeji vám hodně zdraví, rodinnou pohodu a splnění všech přání v roce 2018!

Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

Reklama

Předchozí článekKostel Povýšení sv. Kříže a kopie sochy sv. Leonarda
Další článekDobříšské tržiště v roce 2018 – plánované akce