Referendum o Brodcích a zástavbě okolní krajiny BUDE!

Petiční výbor předal na Městský úřad Dobříš 80 archů s celkem 1 570 podpisy. Děkujeme všem, kteří podepsali.


Díky vám, Dobříšáci a Dobříšandy, za podporu místního referenda. Sešly se podpisy od každého pátého z vás!

Náš pětičlenný výbor pro přípravu referenda vznikl hned poté, co většina zastupitelů odmítla dodržet své volební programy a nezastavět pozemky města na Brodcích. A navíc se titíž postavili také proti vůli většiny z nás: mít Dobříš jako malé město pro 10 000 stálých obyvatel i tím, že zamítli druhý návrh: ať v budoucnu zástavbu nerozšiřují do okolní krajiny.

Otázky místního referenda vám umožní rozhodnout zda:
a) Nechat městské pozemky v Brodcích nezastavěné.
b) Dodržet přednost zástavby na již vyhrazených pozemcích, kterých je v územním plánu vyznačeno dost.
c) Nové stavební parcely hledat uvnitř města na nevyužitých pozemcích a nikoli v herních plochách, v parcích, na polích, loukách a v lesích okolo Dobříše.

Loni schválená studie území Brodců kompletně neřeší, jak nám vedení města tvrdí. Studie totiž:
– Nepostihuje celé Brodce, ale pouze jejich část.
– Již 20 % městských pozemků v části Brodců, kterou studie řeší, hodlá zastavět.
– A hlavně: Studie je nezávazná, na rozdíl od výsledku referenda, který závazný je.

Aktuálně vedení města navíc podniká aktivní kroky k zahájení zástavby v Brodcích. Rada města v květnu schválila smlouvu s developerem na připojení oblasti ke kanalizaci. Přitom – dle platných pravidel etapizace v územním plánu – by se zde výstavba skutečně neměla zahajovat.

Návrh referenda s petičními archy ověří městský úřad. Po 30 dnech jej předá zastupitelstvu a to pak referendum a jeho termín vyhlásí. Nejlevnější bude, když se referendum „sveze“ s následujícími volbami. A u nich už zvolit správné odpovědi bude jen na vás. Podrobnosti najdete na www.brodcevsem.cz a diskuse již běží i na stejné facebookové stránce.
Držme si palce – možnost rozhodnout o své Dobříši se blíží nám všem!

Helena Kahounová, Jitka Holcová,
Ludmila Fišerová, Václav Hůla,
Miloslav Vodička


Dobříšské pískoviště 16

Jak v dubnovém, tak v květnovém čísle DL jsme si přečetli rozporuplné názory zastupitelů našeho města na osud příměstské lokality v Brodcích.
Spor o ten kus Dobříše trvá už dlouho a úvaha, že by se východiskem stalo většinové přání nás občanů je proto aktuální a oprávněná.
Tedy REFERENDUM?
Vyhlášení referenda je akcí, jejíž úspěch a následná platnost a závaznost závisí značně na definici příslušného záměru, vyhodnocení jeho důsledků a pochopitelně na jeho právně jednoznačné a přitom srozumitelné formulaci. V případě komplikovanějšího problému však nebývá jednoduché a přitom výstižné vyjádření snadné.
Držím v ruce podpisovou listinu pro podporu plánovaného místního referenda. První otázka se v podstatě ptá, zda si přeju, aby pozemky, které vlastní město Dobříš v Brodcích, mohly být v budoucnu:
a) zastavěny (některé?)
nebo
b) ponechány zeleni – přírodě – rekreaci.

Diskuse kolem návrhu místního referenda je zaměřena jen na „dílčí“ problém – osud malého kusu Dobříše v Brodcích. Ze třetího bodu podpisové listiny za vyhlášení referenda je však zřejmé, že jde i o vizi Dobříše budoucna.
Každý z nás občanů by se mohl vyjádřit, zda si pro budoucí generace přeje Dobříš s jejím bezprostředním okolím
– vzdušnou a zelenou,
nebo
– velkoměstsky zmohutnělou.

Věra Schillerová

Reklama

Předchozí článekO Brodcích, o slibech voličům a o vypovězení koaliční smlouvy
Další článekReferendum výstavbě v Brodcích nezabrání