Nová mříž pro kostel má svůj příběhKostel Nejsvětější Trojice hned vedle zámku je v průběhu roku otevírán takzvaně „na mříž“, pro obyvatele našeho města a pro poutníky k nahlédnutí, zastavení či modlitbě.
V souvislosti s obnovou varhan jsem měl možnost se setkat se světově uznávaným varhaníkem, vynikajícím člověkem prof. Karlem Paukertem. Sledoval naše snažení ohledně nových varhan s velkým zájmem jak při návštěvách Dobříše, tak z dálky z Clevelandu, kde žije. Při našem setkávání se vyjadřoval ve věci dispozice budoucího nástroje. V říjnu loňského roku obdržel od Akademie múzických umění v Praze čestný doktorát honoris causa a při této příležitosti projevil zájem uspořádat benefiční koncert na nové varhany. Nové varhany byly v tu dobu již uhrazeny, a tak jsme se domluvili na uspořádání benefičního koncertu (16. 10. 2022) na novou mříž pro kostel, a tím nastartoval akci nové mříže, která nahradí esteticky nevhodné provizorium. Za to patří panu Karlu Paukertovi veliký dík.

Základem byl výtěžek z koncertu ve výši 15 tisíc korun, následně farnost zažádala o grant vypsaný Ministerstvem kultury na zabezpečení památek, na který obdržela cca 80 tisíc korun a zbytek do celkové ceny 120 tisíc korun byl vybrán ve farnosti. Mezitím byla mříž památkáři odsouhlasena a zhotovení mříže bylo zadáno uměleckému kováři Vratislavu Hrubému z Řevnic. Ten odvedl krásnou kovářskou práci, a jak se setkal rok s rokem, byla mříž v pondělí 9. října 2023 instalována. Děkujeme všem, kteří se na tomto díle podíleli.

Ivo KylarPředchozí článekKnihovna: přednášky, BOoK Con!, slam poetry, dílny i pohádky… ***
Další článekListopad v Pastoračním centru sv. Tomáše