Jindřiška Romba: Sport ve městě DobříšKdyž jsem se nad tímto tématem zamýšlela, napadlo mne „a priori“, že sportovního vyžití je v Dobříši dostatek. Ano, okolí našeho města ke sportování přímo vybízí. A je tedy na nás, zda a jak okolní přírodu ke sportovní aktivitě využijeme (případně zapojíme – přemluvíme ☺ – i naše ratolesti). A ano, ve městě existuje rozmanitá nabídka sportovních aktivit, které jsou zajišťovány soukromoprávními subjekty, spolky nabízejícími různé sportovní aktivity v rámci jejich činnosti (fotbal, florbal, tenis, atletika, orientační běh, aerobik, …). Tyto aktivity však někdy mohou být pro děti z různých důvodů nedostupné.

Sportovní aktivity jsou nabízené také v rámci školního vzdělávání, a to přímo jako forma vzdělávání (tělesná výchova), nebo jako zájmové vzdělávání (v rámci různých kroužků nebo družiny po ukončení školní výuky). Fakticky jsou v Dobříši čtyři tělocvičné sály (při ZŠ Komenského dva sály, 2. ZŠ Dobříš sál jeden a jeden sál v ZŠ Lidická). Tyto sály školy při zapojení všech žáků samy velmi snadno v rámci školní výuky vytíží. K tomu přidejme žáky gymnázia, případně žáky ZŠ Trnka. V odpoledních hodinách jsou pak tělocvičny hojně využívány sportovními spolky, zejména v zimních měsících (případně za špatného počasí). Uvědomuji si, že v Dobříši jsou spolky, které ke své činnosti nedisponují odpovídajícími prostory a zejména pak v nepříznivém počasí či v zimě nemají kde své aktivity realizovat. Případně jsou nuceny nabízené aktivity zúžit. Nově zrekonstruovaná sportovní hala může sportovním spolkům zejména v zimě a za nepříznivého počasí poskytnout potřebné zázemí. V teplých dnech je však její využití pro neexistenci klimatizace, jak se ukázalo, nevhodné. Některé sportovní subjekty potřebují ke své činnosti více či méně specifické prostory nebo různé druhy pomůcek, které mohou být určující pro dané prostory. Jsem velice ráda, že na mimořádném dubnovém zastupitelstvu byla schválena změna územního plánu, která umožní Gymnastice Dobříš využívat nové prostory pro svoji činnost. Město Dobříš vnímám jako město, kde sport je oblíbenou činností mnoha z nás. A i když tyto aktivity jsou ve většině případů nabízeny soukromoprávními subjekty, vnímám zde prostor pro jejich spolupráci s městem, například při propagaci spolkové činnosti a také při vzájemné provázanosti sportovních aktivit v našem městě. Současně se domnívám, že by bylo vhodné zmapovat využívání vnitřních sportovních prostor, které by sloužilo pro další případné investiční i neinvestiční rozhodování města.

Jindřiška Romba, zastupitelka města Dobříše

Reklama

Předchozí článekKultura je služba s velkým S…
Další článekKnihovna: otevřeno i v sobotu! A dílna, hledačka, herní víkend i piknikový bazar!