Státní svátky, volby a demokracie

Zdroj foto: zstrnkadobris.cz


Podzim je bohatý na státní svátky, což je výborná příležitost vést děti k uvědomění si toho, co je pro naši zemi důležité. V letošním roce je to navíc umocněno parlamentními volbami. A tak se v naší škole také těmto tématům věnujeme. V září jsme si připomněli osobnost knížete Václava celoškolním projektem, kdy děti měly možnost zhlédnout „živé obrazy“ s čteným textem o životě sv. Václava. Poté se děti rozdělily do věkově smíšených skupin a společně vytvářely komiks. Následovaly pohybové, tematicky laděné úkoly na zahradě a vše završila výtvarná činnost ve skupinách – malování štítu pro sv. Václava.
Společný projekt jsme připravili také ke státnímu svátku ke vzniku naší republiky.
V říjnu jsme mluvili s dětmi o volbách – o demokracii, zákonodárství, ale také o způsobu, jakým politické strany oslovují své voliče. Zvláště děti ve starších třídách to podpořilo v aktivní politické diskuzi a snad také k vědomí toho, že nám nemá být osud naší země lhostejný.
V listopadu děti z 2.–4. třídy čeká představení Demokracie v divadle Minor, které tak přirozeně naváže na školní aktivity a připraví téma dalšího státního svátku, tentokráte listopadového.

Srdečně vás zveme na zajímavou besedu pořádanou spolkem Trnkový květ, z.s.:
Závislost dětí na elektronice – 23. 11. v 18.30 – s PhDr. Lenkou Hulanovou, školní psycholožkou z Radotína, dříve vedoucí konzultantkou Linky důvěry Dětského krizového centra.

Markéta SvobodováPředchozí článekŠablony pro MŠ a ZŠ
Další článekSpolu v pohybu