Šablony pro MŠ a ZŠ

Zdroj foto: Pixabay


Naše škola využila nabídku z výzvy MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů – šablony pro MŠ a ZŠ.
Projekt má název „Šablony 2. ZŠ Dobříš“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005484. 2. ZŠ Dobříš jej realizuje od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019. Celkové způsobilé náklady projektu jsou 1 739 472 Kč. Cílem projektu je poskytnout škole dočasnou personální podporu vytvořením pozice speciálního pedagoga, prohloubit kvalitu práce pedagogických pracovníků prostřednictvím vzdělávání a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.
Naše škola se zaměřila na vzdělávání pro pedagogy v oblastech inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, zřídila pozici speciálního pedagoga na dva roky, podpořeny jsou čtenářské kluby a klub zábavné logiky, které mají formu volnočasové aktivity a vedou žáky k rozvoji čtenářských dovedností, logického a strategického myšlení. Od září jsou realizovány kroužky pro žáky prvního i druhého stupně zaměřené na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školyPředchozí článekSpolečnosti z Dobříše poznaly les očima lesníka
Další článekStátní svátky, volby a demokracie