Příběhy našich sousedů – pozvánka na slavnostní závěrečnou prezentaciDobříš – v pondělí 10. 6. 2019 od 16 hodin se v Konírně zámku Dobříš uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Projekt dětem přibližuje vzpomínky šesti pamětníků z Dobříšska a Novoknínska, jejichž životy ovlivnily dějinné události 20. století.
Do projektu Příběhy našich sousedů, který se v Dobříši letos koná poprvé, se zapojilo celkem šest žákovských týmů.

Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze Základní školy Dobříš, Komenského nám., a 2. základní školy Dobříš, Školní. Od ledna tohoto roku žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů nyní vytvářejí vlastní dokumentární díla. Ta představí odborné i široké veřejnosti právě na slavnostní prezentaci. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, jsou osobnosti, které byly poznamenány 2. světovou válkou nebo komunistickým režimem a tzv. normalizací.

V rámci slavnostního podvečera odborná porota – Ivan Vodochodský (sociolog, mediální analytik), Lucie Uriková (historik), Jana Derflová (pedagog) – posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a následně vybere tři vítězné projekty. Tato akce, kterou bude moderovat Romana Bodorová, bude přístupná široké veřejnosti.
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum a v území Dobříšska a Novoknínska je zaštiťován Místní akční skupinou Brdy–Vltava.

Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zapojilo už 661 českých škol s 4 234 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu třináctiletých až patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

Tato akce probíhá v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II,
reg. č. CZ.02.3.86/0.0/0.0/17_047/0008630“.

Kontakt pro média: za donátora Bc. Markéta Dvořáková, DiS., ředitelka MAS, 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz, za Post Bellum Mgr. Věra Tůmová, 723 316 120, vera.tumova@postbellum.cz.

Kontakt: Mgr. Jiří Štěpo, regionální koordinátor Příběhů našich sousedů, 604 113 125, jiri.stepo@postbellum.cz.

Lucie Bubancová, koordinátorka projektu MAP II, 605 344 750, bubancova@brdy-vltava.cz

Reklama