Informace o uzavření sportovní haly z důvodu rekonstrukce

Modernizace sportovní haly Dobříš – I. etapa


Z důvodu zahájení realizace projektu Snížení energetické náročnosti sportovní haly Dobříš bude sportovní hala po celou dobu rekonstrukce od 24. 4. 2019 do 31. 1. 2020 uzavřena!

Stavební práce budou probíhat i v Městské knihovně Dobříš a restauraci Modrá kočka, které budou uzavřeny dle harmonogramu výstavby na dobu nezbytně nutnou.
Knihovna bude uzavřena od 26. 6. 2019 do 8. 9. 2019 a restaurace od 10. 9. 2019 do 31. 10. 2019.
Projekt Snížení energetické náročnosti sportovní haly Dobříš zahrnuje zateplení obálky budovy a výměnu výplní otvorů, rekonstrukci zdroje vytápění a otopné soustavy, nucené větrání sportovní haly, prostoru posilovny a šaten a dále restaurace s kuchyní. Součástí realizace je provedení nového osvětlení haly, připojení nových VZT zařízení, kotelny a kompletní ochrana před bleskem.
Realizace projektu povede k energetickým úsporám na objektu sportovní haly v Dobříši.

Celková náklady na akci činí 43 898 002,55 Kč bez DPH, schválená dotace na zateplení je ve výši 8 107 276,00 Kč bez DPH a na vzduchotechniku 7 671 770,40 Kč bez DPH. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Eva Hladíková, odbor místního rozvoje

Reklama

Předchozí článekPříběhy našich sousedů – pozvánka na slavnostní závěrečnou prezentaci
Další článekRekonstrukce chladicího zařízení – zimní stadion Dobříš