Městský úřad má nového tajemníka

JUDr. Jan Horník, Ph.D., je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva.

V únoru 2008 nastoupil na legislativně-právní oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (zejména výklad zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté působil od března 2009 jako vedoucí oddělení kontroly na témže odboru (kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům).

V letech 2006–2008 získal praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru. Od října 2010 se věnuje rovněž problematice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014).

Byl také akademickým pracovníkem katedry trestního práva Policejní akademie ČR v Praze a odborným asistentem v Ústavu veřejného práva Panevropské vysoké školy. Stále působí jako lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti v Institutu pro veřejnou správu Praha. Je autorem publikací a článků jak z oblasti územní samosprávy, tak z oblasti boje s korupcí.

Poslední 4 roky zastával funkci tajemníka Městského úřadu Hostinné a ve Svazku obcí Horní Labe působil jako specialista pro rozvoj mikroregionu.

-red-

Reklama

Předchozí článekTvoříme Dobříš 2019 – Zahajujeme nultý ročník participativního rozpočtování
Další článekDobříšský skate/bikepark slavil otevření ve velkém stylu