Jak si zařídit rybářský lístek

Přemýšlíte, že začnete chodit chytat ryby, nebo vám propadl starý rybářský lístek? Není nic jednoduššího než si zajít na odbor výstavby a životního prostředí a zažádat o nový rybářský lístek.

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je to doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru.

Žádost o vydání rybářského lístku je dostupná na internetových stránkách města, avšak odpovědný pracovník ji s vámi rád vyplní přímo na úřadě. Co všechno tedy potřebujete? Občanský průkaz, doklad o zaplacení správního poplatku (zaplatíte na pokladně v budově radnice) a doklad o získané kvalifikaci (propadlý rybářský lístek), popřípadě jiný doklad, osvědčující předchozí držení rybářského lístku. Budete-li žádat o první rybářský lístek, musíte nejprve úspěšně absolvovat tzv. rybářské zkoušky, které pravidelně pořádají místní organizace Českého rybářského svazu. Zde musíte prokázat své znalosti z biologie ryb a vodních organizmů, zákona o rybářství, způsobů lovu ryb, rybářském hospodaření a poznávání ryb a vodních organizmů. Nebojte, zvládnou to i děti.

Pak už stačí jen se všemi potřebnými dokumenty vystoupat do druhého patra budovy odboru výstavby a životního prostředí (nad Penny Marketem). Zde vám na počkání vystaví nový rybářský lístek. A to je vše, máte-li již povolenku k lovu, můžete vyrazit rovnou k vodě.

Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu. Musíte tedy mít trvalé bydliště v našem ORP.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 30 dní (v tomto případě nemusíte dokládat kvalifikační předpoklady), 1 roku, 3 let, 10 let, nebo na dobu neurčitou, tedy na doživotí. Petrův zdar!

Odbor výstavby a životního prostředíPředchozí článekBezpečná Dobříš s činností městské policie – výběr za duben 2020
Další článekS místostarostou Dobříše v nově zrekonstruované sportovní hale