Sociálně prospěšné projekty podpořené prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy–Vltava z Operačního programu ZaměstnanostMístní akční skupina (MAS) Brdy–Vltava je regionální organizací, která přináší finanční prostředky pro rozvoj našeho území.

Jak to děláme?

Nejdříve zmapujeme potřeby našeho regionu, který čítá 32 obcí (oblast Dobříšska, Novoknínska a středního Povltaví). Poté zpracujeme společnou strategii, na kterou žádáme o finanční prostředky.

Kdo pro náš region finance dává?

Jednotlivá ministerstva, která rozdělují finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím operačních programů.

Kdo může o tyto prostředky žádat?

Kdokoli, kdo působí na našem území a splňuje podmínky pro poskytnutí dotace, vždy v rámci aktuálně otevřených výzev: http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/#!8.

Jak jsou finanční prostředky rozdělovány?

O podpoře projektů rozhoduje výběrová komise složená z odborníků z našeho území. Projekty jsou pak financovány přímo jednotlivými ministerstvy na základě smlouvy mezi daným ministerstvem a konkrétním žadatelem.

Co konkrétně bylo prostřednictvím MAS Brdy–Vltava podpořeno?

Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byl podpořen provoz sociálního podniku Dobroty s příběhem, který vyrábí nakládané hermelíny a další lahůdky. Dále je z něj financován provoz šicí dílny Rukama nohama z Dobříše. Z OPZ byla rovněž navýšena kapacita odlehčovací služby na našem území, kterou poskytuje zapsaný spolek Stéblo. Dále je z něj financována dluhová poradna Charity Starý Knín, která tak své služby může zdarma poskytovat v Domě nad vodou v Dobříši. Podpořen byl také provoz komunitního centra Svět dobrých lidí, který zaštiťuje naše organizace MAS Brdy–Vltava. Z Operačního programu Zaměstnanost tak bylo do našeho území rozděleno více než 12,5 milionů Kč.

Příště se můžete těšit na příklady projektů podpořených prostřednictvím organizace MAS Brdy–Vltava z Integrovaného regionálního operačního programu.

Za realizační tým Brdy–Vltava
Bc. Markéta Dvořáková, DiS., a Ing. Dana BenákováPředchozí článekPoděkování za akci Krabice od bot
Další článekSpolečenská kronika