Společenská kronika

Zdroj foto: Pixabay


Blahopřání

Dne 6. února 2021 oslaví významné životní jubileum, krásných 80 let, paní Marie Pelikánová.
Milované manželce, mamince, babičce a prababičce ze srdce přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a životního elánu.

Manžel a dcery s rodinami.


Vzpomínky

Dne 6. ledna 2021 uplynulo 2. výročí úmrtí mého kamaráda Josefa Němce.

Vzpomíná Lucka Hronová a přátelé.

Dne 29. ledna 2021 uplynulo 2. výročí úmrtí mé milované maminky Marie Soukupové.

Stále vzpomíná syn Radek Soukup.

Dne 9. února 2021 vzpomínáme 33. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní Alžběty Hůlové z Dobříše.

S láskou vzpomínají děti Václav, Jarmila
a Ladislav s rodinami.

Dne 13. února 2021 si připomeneme 5. výročí úmrtí paní Margity Čermákové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 18. února 2020 nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Josef Šimonovský.

S láskou a vděčností vzpomíná manželka s rodinou.Předchozí článekSociálně prospěšné projekty podpořené prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy–Vltava z Operačního programu Zaměstnanost
Další článekPředstavujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor místního rozvoje