Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. TomášeZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pro 50+ je každý čtvrtek (s výjimkou 10. října) od 18.30 do 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Jde o cvičení na zlepšení fyzické kondice a stability a na protažení svalů – také podle možností a přání účastníků. Cvičení vede lektorka ze Seniorfitnes, z.s., poplatek je 70 Kč.

Výtvarný kurz pro děti (7–14 let) začíná 2. října. Opět jej povedou zkušení lektoři a výtvarníci, Mgr. Daniela Doubková a akad. malíř Miro Pogran. Obsahem kurzu je odborné vedení dětí při jejich výtvarném projevu, aby si děti správně osvojily základní výtvarné techniky, jako je kresba, malba, grafika, keramika aj., podle zájmu a věku dětí. Kurz bude každou středu od 14.30 (skupina A) a od 16.00 (skupina B) v Pastoračním centru sv. Tomáše. Cena za pololetí je 1400 Kč/14 lekcí. Přihlašování na pcstomas@volny.cz, nebo osobně v kanceláři, po přihlášení podáme podrobnější informace.

KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou budou v sobotu 12. října od 17 do 19 hodin. Poplatek je 200 Kč. Děti, senioři a rodiče na RD 150 Kč. V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Více než 4 200 km sama americkou divočinou je název besedy, kterou pořádáme ve středu 23. října od 19.00. Hostem je Monika Benešová, autorka knížky Moje Pacifická hřebenovka. Monika se navzdory velmi vážným zdravotním a psychickým problémům rozhodla zdolat Pacifickou hřebenovku, jednu z nejtěžších tras na světě. Přes všechna nebezpečí a překážky se jí tak podařilo splnit si svůj sen. Beseda bude s promítáním fotografií a bude spojena s prodejem a autogramiádou knížky. V Pastoračním centru sv. Tomáše, vstupné dobrovolné.

Klubíčka a setkání pro děti s výukou náboženství jsou každý čtvrtek. Rozpis skupin podle věku dětí najdete na webových stránkách farnosti.

Na Nábřeží 1650, Dobříš, tel.: 602 308 881, e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Reklama