Kvalita spalovaných tuhých paliv k vytápění

Ilustrační foto, zdroj: www.pixabay.com


V souladu s programy zlepšování kvality ovzduší a navrhovanými opatřeními Státního fondu životního prostředí ČR věnujeme další článek tématu spalování některých tuhých paliv (hnědé uhlí, dřevo) k vytápění.

Dle statistických údajů je známo, že až 40 % provozovatelů prohořívacích kotlů spaluje hnědé uhlí, přičemž tyto kotle zpravidla nejsou pro spalování hnědého uhlí vůbec určeny. Nevýhodou hnědého uhlí je velká zátěž, kterou působí životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že zdrojem znečištění na území Dobříše a okolí jsou především lokální topeniště (až z 90 %), je tento fakt důležitý pro každého občana, který chce (i pro své děti) dýchat čistý vzduch bez škodlivých látek. Změna paliva může během krátkého času přinést významné snížení emisí!

Zvláštní pozornost je třeba věnovat spalování nedostatečně suchého dřeva (o vlhkosti nad 20 %). Tuto průměrnou hodnotu vlhkosti má 2 roky vyschlé dřevo. Spalování dřeva o určité maximální vlhkosti je povinností, která je ve většině případů dána výrobcem a je uvedena v návodu k obsluze. V praxi je toto, mnohdy díky nevědomosti, ze strany provozovatele porušováno. Suché dřevo má oproti vlhkému výrazně vyšší výhřevnost (až o 79 %) a vyšší spalné teplo, proto je jeho spalování také energeticky výhodnější. Suché dřevo lépe hoří a není potřeba spotřebovávat energii na odpaření vody ve dřevě. Spalování správně proschlého dřeva vede k nižší tvorbě úsad ve spalinových cestách, čímž se snižuje požární riziko související s provozem zdroje!

Město Dobříš plánuje i nadále informovat své občany zejména prostřednictvím DL a webových stránek o možnostech a způsobech zlepšování kvality ovzduší ve svém městě.

Mgr. Vladimír Šůna,
odbor výstavby a životního prostředí

Reklama

Předchozí článekFotovýzva skautského oddílu Zlatý list
Další článekDobříšské regionální trhy 2021