Zprávy předsedy z činnosti sociální a zdravotní komise Rady města DobříšeNa prvních dvou setkáních sociálně-zdravotní komise jsme řešili parametry senior taxi, nové služby pro dobříšské seniory, kterou se chystáme spustit od září letošního roku. Více informací naleznete určitě v některém z dalších čísel Dobříšských listů.

Také jsme diskutovali stav dobříšské polikliniky a možného projektu dostavby třetího nadzemního podlaží této budovy, která by v budoucnu mohla pomoci rozšířit nabídku zdravotních služeb v regionu, ale také přinést větší prostor pro služby v současné době provozované. Osobně jsem si celou polikliniku s paní jednatelkou prošel a seznámil se s jejím stavem. Potěšili mě zrekonstruované prostory, ale viděl jsem také mnoho, co je potřeba i za významné pomocí financí města zlepšit.

Na druhém setkání jsme se také se zájmem seznámili s informacemi o aktuálním počtu exekucí a také o dluhovém poradenství, které je v Dobříši poskytováno.

Hodně pozitivní energie mi přinesla účast na setkání poskytovatelů sociálních služeb pořádaném sociálním odborem našeho úřadu, jehož hlavním tématem byla výměna zkušeností a možnost sdílení aktuálních problémů. Možná jste zaznamenali některé rozvíjející se aktivity – například novou službu Homesharing – sdílenou péči v rodinách s dětmi nejen s mentálním postižením.
V květnu se budou v rámci výzvy Sociální fondu regionu Brdy–Vltava rozdělovat poskytovatelům sociální služeb granty na letošní rok, kdy administraci grantu zajišťuje Místní akční skupina Brdy–Vltava.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se v našem městě a okolí podílejí na poskytování sociálních služeb. Pro mnohé jsou neviditelní, ale až když se dostanete do situace, kdy tyto služby musíte využívat, zjistíte, jak široké je spektrum těchto poskytovaných služeb.

Mirek Sochor, radní a zastupitel za KDU-ČSL
Foto: Denisa HavlíčkováPředchozí článekPřednáška pro seniory v rámci prevence kriminality
Další článekKvětnové radosti