Květnové radostiV dubnu to téměř vypadalo, že deštivé jarní počasí nikdy neskončí, přesto bylo zahájeno několik plánovaných jarních staveb: nový povrch dostávají ulice Levandulová a Šeříková, probíhá výměna chodníků na Dukelském náměstí či oprava části dlažby na náměstí Komenského. Na dokončení čeká chodník u prodejny Bedřich. Probíhá úprava zeleně a dodláždění u autobusových zastávek před radnicí.

Další projekty jsou v přípravě, pro některé již bylo vyhlášeno výběrové řízení. Týká se to mimo jiné stavby pumptracku na Větrníku. Realizace tohoto vítězného návrhu z Tvoříme Dobříš bude nakonec ve větším rozsahu, než který byl původně zamýšlen. Městu se podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje. Samotná stavba tak bude zahájena podle obdržených nabídek snad již právě v tomto měsíci.

Nedočkavě také čekáme na zahájení rekonstrukce mostu přes Pilský potok, Středočeský kraj již vysoutěžil zhotovitele. Mostní kovové provizorium bude posunuto na most u čističky odpadních vod, kde je mostek také již v havarijním stavu. S obtížemi v dopravě je třeba letos počítat i při cestě na Rybníky, kde bude zcela uzavřen most u anglického parku. V místě proběhne výstavba nového mostu. Nové kanalizace a vodovodu se dočkají v ulici U Ovčína, kde výkopové práce budou probíhat postupně, tak aby byla zajištěna obslužnost této lokality.

Až do 12. května probíhá akce Pěšky do školy, kdy je ve školní dny v době 7.30–8.00 uzavřena pro automobily část ulice Za Poštou před ZŠ Komenského. Po skončení experimentu proběhne anketa mezi žáky, rodiči i obyvateli okolí škol, tak abychom měli podklady pro další rozhodování. Děkuji všem, kteří se na experimentu aktivně podílejí.

V květnu se také naplno rozjedou kulturní a společenské akce. Konají se další regionální trhy, můžete se přijít zúčastnit besedy na téma komunitních zahrad či veřejného projednání změny č. 3 územního plánu. Hlavní kulturní událostí jsou Dobříšské májové slavnosti v sobotu 20. května. Jednou z novinek v tomto nabitém dni je i doprovodná akce Roztančíme Dobříš. Dokážeme chytit společně správný rytmus?

Pavel Svoboda, starosta
Foto: Denisa HavlíčkováPředchozí článekZprávy předsedy z činnosti sociální a zdravotní komise Rady města Dobříše
Další článekDobříšské listy – květen 2023