Rekonstrukce tělocvičny 1. ZŠ Dobříš – a co bude dál?V pondělí 23. 9. 2019 byla dokončena další etapa rekonstrukce tělocvičny 1. ZŠ, a to výměna sportovní podlahy. Stávající podlaha z parket byla vybourána a byla nahrazena novou, jejíž vrchní vrstva je z litého polyuretanu. Nová podlaha splňuje nejnovější požadavky pro provozování sportovních aktivit (absorpce nárazu, odraz míče apod.). Nové sportoviště je svým lajnováním připraveno na tyto sporty: volejbal, basketbal, sálová kopaná, florbal a házená.
Celkové náklady stavby jsou 888 970 Kč bez DPH. Stavební práce prováděla firma Profil plus, spol. s r.o.
Na objektu tělocvičny je dále plánována výměna další části střešní krytiny, a to nad gymnastickým sálem a nad šatnami.
Stávající plechová krytina bude stržena a nahrazena PVC folií. Důvodem záměny materiálu je nedostatečný sklon střechy pro plech.
Zároveň bude opraven hromosvod. Výměna krytiny je prováděna, protože na střeše se již objevuje koroze plechu a výměna krytiny slouží jako prevence proti případné havárii.
Práce by se měly provádět v říjnu a měly by být ukončeny do 15. listopadu. Při rekonstrukci bude provoz v těchto prostorech omezen. Podrobnosti budou sděleny po výběru zhotovitele, tj. v týdnu od 30. září.
Věříme, že nově rekonstruované prostory se sportovcům a všem uživatelům budou líbit.

Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje

Reklama