Jak bude vypadat revitalizace Komenského náměstí?V pondělí 9. 3. 2020 proběhlo veřejné projednání záměru celkové revitalizace Komenského náměstí v Dobříši. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ulice Pražská a Mírového náměstí bude primární klidovou zónou v centru města právě Komenského náměstí. Tento prostor, kde se konají farmářské trhy a kudy proudí denně většina školáků, si zaslouží úpravy, které náměstí sjednotí a zdůrazní jeho centrální polohu. Revitalizace náměstí by měla proběhnout v následujících dvou letech.

Veřejné projednání vedli Pavel Svoboda, starosta, a Tomáš Vokurka, místostarosta, a přibližně 30 účastníkům představili studii revitalizace, která by měla zlepšit současný nedostatečný stav náměstí. Ve studii je rozpracována varianta sjednocení plochy a povrchu náměstí, osazení novými stromy, doplnění zelených ploch, osvětlení, laviček a dalšího mobiliáře. Zvažuje se přidání vodního prvku ve formě veřejného pítka nebo fontány; vrácení památníku obětem 1. světové války, který zde byl v r. 1924 instalován; přidání cyklopruhu a stojanů pro kola a další. Jedním z důležitých bodů k rozhodnutí je redukce parkovacích stání a zajištění systému zásobování pro přilehlé obchody. S úpravou náměstí souvisí i předpokládaná rekonstrukce budovy České pošty, kterou plánuje soukromý investor.

S účastníky byla také diskutována bezpečnost dětí při cestách do školy a možnost podpory cyklodopravy, stejně tak i omezení tzv. vizuálního smogu v podobě přebujelých reklamních poutačů. Významná část debaty se točila okolo stávající i plánované zeleně. Vzrostlé stromy na náměstí nejsou v dobré kondici a podle dendrologického posudku se blíží ke konci životnosti, ačkoli by byl zájem o zachování alespoň některých z nich. Nová výsadba stromů bude podpořena dlouhodobou odbornou péčí. Náměstí by mělo být dobře funkční pro odpočinkový režim občanů, ale i pro veřejné akce a setkání. Skloubení všech požadavků si vyžádá ještě přesnější zadání pro architektonické studio i přípravu projektové dokumentace.
Účastníci akce se na diskuzi živě podíleli a přidali další nápady k realizaci. Občané mohou své návrhy nebo připomínky k tomuto tématu také zaslat e-mailem na adresu krutova@mestodobris.cz.

Realizováno v rámci projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21.

Redakčně zpracováno

Reklama

Předchozí článekNový chodník v údolí Trnovského potoka zvítězil v projektu Tvoříme Dobříš 2020
Další článekMěstský úřad Dobříš hledá nové kolegy