Domov AlzheimerV našem městě během několika let vznikne nová sociální služba. Společnost Domov Alzheimer je provozovatelem dvou specializovaných pobytových zařízení sociálních služeb v Roztokách u Prahy a v Lázních Darkov na severní Moravě. Klienty Domova Alzheimer jsou převážně lidé s chronickým duševním onemocněním, zejména pak s různými typy demencí, jako je například Alzheimerova či Parkinsonova nemoc.

Vedení společnosti očekává úzkou spolupráci se zdravotním střediskem, lékaři, lékárnami, ale i místními firmami. Zvláštním přínosem pro Dobříš by pak mohla být spolupráce s veřejnými institucemi, jako jsou školy, školky, ZUŠ, knihovna, muzea, úřad práce a další. Nabídka Ing. Radka Žádníka zahrnuje rovněž možnost vybudování nové městské knihovny v lokalitě, která bezprostředně sousedí se základními školami, gymnáziem i učilištěm Hluboš. Zároveň by mohlo dojít k propojení pěší zónou s ulicí V Lipkách.

Celý projekt představil Ing. Radek Žádník členům Zastupitelstva města Dobříše. V rámci své prezentace zveřejnil, že budova Domova Alzheimer vyroste na místě proluky mezi Domovem seniorů na straně jedné a budovou učiliště Hluboš a Gymnáziem Karla Čapka na straně protilehlé. Představený záměr byl všemi přítomnými členy zastupitelstva jednomyslně podpořen. O vývoji projektu vás budeme průběžně informovat.

Ing. Kateřina Klánová, Informační středisko DobříšPředchozí článekProč jsme se sešli znovu nad projektem revitalizace městské zeleně v Dobříši?
Další článekStručné informace ze 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše