10.6 C
Dobříš
Sobota, 6 června, 2020

Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání...

Obnova historických alejí na Dobříši

Jak jste si jistě všimli, během měsíce listopadu a počátkem prosince roku 2016 bylo Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, zastoupenou cestmistrem panem...

Stručné informace ze 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 9. února 2017 ve společenském sále KD Dobříš. Bylo přítomno 13 členů ZM. Z jednání se předem omluvili:...

Stručné informace z 15. zasedání zastupitelstva města

Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v KD Dobříš. Bylo přítomno 17 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: JUDr. Jaroslav Musil,...

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Úterý 12. 9. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš. Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. Online...

Stavební úpravy 2. ZŠ Dobříš – udržitelnost v roce 2017

Na podzim roku 2014 byly dokončeny stavební úpravy Základní školy Dobříš, Školní 1035. Projekt reg. č. CZ.1.02/3.2.00/12.14367, který byl finančně podpořen z prostředků Státního...

Stručné informace z 3. zasedání Zastupitelstva města Dobříše ze dne 6. února 2019

Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodorová, Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, Petr Kadlec, Filip...

Zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému obce

Dle § 17 odst. 4 zákona o odpadech mohou původci (osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (komunální...

Péřové přikrývky potěšily sociálně slabé občany

Sociální odbor upřímně děkuje společnosti Daunen Kamýk nad Vltavou, s.r.o., který obdaroval referentku sociálního odboru Bc. Helenu Černohorskou věcným darem v rozsahu 40 ks...

Kam zmizela socha sv. Judy Tadeáše?

Možná vás také napadla tato otázka. Vzhledem k tomu, že socha byla již v havarijním stavu, došlo dne 29. 8. k přesunu této sochy...