Kam zmizela socha sv. Judy Tadeáše?Možná vás také napadla tato otázka. Vzhledem k tomu, že socha byla již v havarijním stavu, došlo dne 29. 8. k přesunu této sochy do ateliéru restaurátora Mgr. Jaroslava Fuky v Sudoměři, kde bude odborně restaurována. Samotný přesun sochy zajistila firma Salvete pomocí autojeřábu, který byl umístěn na přilehlé komunikaci. Firmě patří velký dík za bezproblémový převoz sochy, zejména díky její práci nedošlo k dalšímu poškození. Celkové náklady akce činí 233 656,40 Kč, z toho dotace z Ministerstva kultury ČR činí 147 000 Kč.

Za odbor místního rozvoje Ing. Markéta Samcová

Reklama

Předchozí článekČistá voda pro Dobříš
Další článekPytlový svoz tříděného odpadu je skutečností