Činnost Městské policie v Dobříši za měsíc prosinec 2017Stání v křižovatce je přestupek, ul. Boženy Němcové

Vybírám z oznámení:
1. 12. Potyčka v baru na Mírovém náměstí. Majiteli vznikla škoda na majetku. Hlídka strážníků se na místo dostavila společně s hlídkou PČR.

1. 12. Rušení nočního klidu z ulice Lesní. Údajně se mělo jednat o hluk z místní ubytovny. Hlídka na místě byla do 5 minut, rušení nebylo potvrzeno. Strážníci řešili rušení nočního klidu v Kopáčkově dvoře. Skupina asi 10 občanů na sebe pokřikovala. Jen procházeli. Hlídkou byli upozorněni na pokročilou noční dobu.

2. 12. Obava občanů, na Papeži byla přimrznutá labuť. Na místě strážníci zjistili, že labuť jen seděla, poté odlétla.

2. 12. Neznámá žena kopala do dveří restaurace na náměstí. Domáhala se vstupu do vnitřních prostor, že tam ztratila kabelku nebo že ji pravděpodobně někdo okradl. Bohužel nepotvrzeno. Hlídka MP ženě vysvětlila, jaká musí učinit v této věci další opatření.

3. 12. Z veřejných WC strážníci vykázali nepřizpůsobivého. Bylo zjištěno, že zde požívá alkoholické nápoje, kouří a navíc si zde pere své prádlo. Toto bylo zjištěno opakovaně.

6. 12. V Jezírkách pobíhaly na silnici ovce. Nejednalo se však o ovce, ale o divoká prasata. Ta byla hlídkou z komunikace zahnána do lesa.

9. 12. Rvačka v baru na náměstí. Jednalo se o rvačku asi 6 osob. Po příjezdu strážníků, tak PČR na místo události 2 útočníci utekli. Věc se šetří.

10. 12. Nahlášeno poškození majetku. Stalo se v ulici Plk. B. Petroviče, kde prozatím neznámý vandal poškodil a následně i zničil reklamu u pobočky banky, sídlící v centru města. Věc se šetří.

10. 12. Došlo k požáru v chatové oblasti Vlaška. Nutný výjezd hasičů k hašení kontejneru, do kterého pravděpodobně někdo vhodil horký popel a jehož obsah vzplál. Naštěstí hasiči požár včas uhasili, aniž došlo ke škodě na majetku města.

11. 12. Asistence záchranné službě při otevírání bytu. Stalo se to v ulici Plk. B. Petroviče. Nemocný muž v bytové jednotce potřeboval pomoci. Byl následně převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice v Příbrami.

11. 12. Dopravní nehoda na kruhovém objezdu. Dosud neznámý řidič zde poničil zábradlí, kde vznikla škoda na majetku města. Na místo byla přivolána PČR DI Příbram – výjezdová skupina.

12. 12. Byla nahlášena černá skládka u obce Trnová. Z vyvezeného odpadu se dalo vyvodit, kdo zde odpad odhodil. Velké množství nepořádku (komunálního odpadu). Dotyčný zakladatel byl řešen.

14. 12. Došlo k malé dopravní nehodě. V ulici B. Smetany byl opět poškozen majetek města, dopravní značka. Příčinou bylo nedání přednosti v jízdě. Vyšetřovala Policie ČR DI.

14. 12. V ulici U Pivovaru ležel ve strouze opilý muž. Strážníci muže vyprostili. K žádnému zranění naštěstí nedošlo. Muž, r. 1969, odešel za naší asistence do ubytovny Sluníčko, kde je ubytovaný.

15. 12. Byla nahlášena ztráta řetízku z bílého kovu – pravděpodobně z Ag. Kdo ho našel, může se obrátit na služebnu MP, my ho předáme. Též byla nahlášena krádež stromku v oblasti Brodců.

19. 12. Nahlášena krádež z vozidla. Na Větrníku.

22. 12. Na Mírovém náměstí u Penny Marketu nemohl vyjet kamion, který zásoboval tuto provozovnu, pro špatně zaparkovaná vozidla. Strážníci zklidnili situaci a řídili částečně dopravu. Komunikace byla zprůjezdněna.

22. 12. Na dětském hřišti u kina měly děti údajně požívat alkoholické nápoje. Na místě strážníci nezjistili žádné pochybení. Děti zde pily nealko nápoje. Nejevily známky opilosti a samy strážníkům předložily k nahlédnutí i své tašky, aby prokázaly, že alkohol u sebe nemají.

24. 12. Opilý muž byl nalezen pod místním sanatoriem. Muž nezraněn. Byl hlídkou upozorněn, hrozilo však přejetí projíždějícími vozidly. Opilost u muže nebyla značná, odešel sám domů.

V souvislosti se služebními zákroky nebo úkony strážníků MP bych chtěla upozornit na dvě zásadní věci:
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby (strážník) a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci je přestupkem.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Strážník může udělit pokutu příkazem na místě do 10 000 Kč.
Skutková podstata přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci
se mezi přestupky proti veřejnému pořádku zařadila nově, a to za účelem zajištění ochrany
zájmu na udržení vážnosti a autority orgánů veřejné moci, jednajících prostřednictvím příslušných úředních osob, ať už se jedná o policisty, strážníky, zaměstnance obecních úřadů či pracovníky úřadu práce, sociálních odborů apod.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Výroční zpráva MP bude v průběhu měsíce ledna–února 2018 umístěna na webu města
Dobříše.

Reklama

Předchozí článekPsí útulek Dobříš
Další článekSpolečenská kronika – únor