Společenská kronika – únorVzpomínky

Jí byly děti milejší než všechny světa statky, jim dala věno největší, své zlaté srdce matky.
Dne 31. 1. 2018 by se dožila naše milovaná a nenahraditelná maminka a babička, paní Marie Kozohorská, 95 let. Opustila nás před 30 lety – 20. 2. 1988.
V našich vzpomínkách a srdcích žiješ stále s námi.

Rodina

Dne 21. 1. 2018 uplynuly tři roky, co nás navždy opustil pan František Martinec.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka Maruška Martincová s rodinou a Bohumír a Helena Prosnerovi s dětmi.

 

Dne 4. 2. 2018 uplynou dva roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan Petr Švejnoha.

S láskou vzpomínají manželka Jarmila, dcery s rodinou a bratr s rodinou.

 

Blahopřání

22. února oslaví 80. narozeniny pan Jaromír Žák.

Do dalších let mu přeje zdraví a veselou mysl celá rodina.

Reklama

Předchozí článekČinnost Městské policie v Dobříši za měsíc prosinec 2017
Další článekPřehled investičních akcí za rok 2017