Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. základní školy Dobříš, Školní 1035V areálu 2. základní školy probíhají od ledna letošního roku stavební práce na akci Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. základní školy Dobříš, Školní 1035.
Díky výstavbě nového pavilonu vzniknou další 4 učební třídy a kapacita školy se tak navýší o zhruba 120 míst. Rozšíření stávající varny a jídelny posílí kapacitu až na 1 200 vydaných obědů ze současných 900.

Od předání staveniště dne 21. 1. 2019 proběhly tyto stavební práce:
– přípravné práce
– vytýčení IS a stavby
– kácení
– oddělení stavby od provozu ZŠ
– přeložky splaškové a dešťové kanalizace
– přeložka kabelu ČEZ
– u hospodářského pavilonu je hotová tzv. spodní stavba – základová deska
– u nového pavilonu probíhají stavební práce na tzv. spodní stavbě – základové desce
Stavební práce probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu. Provoz základní školy je bezpečně oddělen od stavby a na dodržování pravidel bezpečnosti je důsledně dbáno. Při realizaci projektu město Dobříš, stavba, TDI spolupracují s vedením školy, které je prostřednictvím kontrolních dnů informováno o průběhu projektu.
Stavbu realizuje firma VISTORIA CZ, a.s. Realizace projektu je stanovena od 21. 1. 2019 do 29. 2. 2020.
Tato akce je podpořena z prostředků Ministerstva financí ČR.
Poskytovatel dotace na základě odůvodněné žádosti navýšil dotaci na realizaci projektu, a to o 22 150 000 Kč. Celkově tedy dotace na tuto akci činí 51 896 000 Kč.

Uzavření školní jídelny
V souvislosti s probíhajícími pracemi je nutno v termínu od 18. 6. 2019 do 31. 10. 2019 uzavřít školní jídelnu.
Město Dobříš ve spolupráci s vedením základní školy intenzivně zjišťovalo možnosti náhradního stravování pro nejmladší žáky školy.
Vzhledem k tomu, že minimálně v září a maximálně ještě v říjnu 2019 bude uzavřena školní jídelna při 2. základní škole Dobříš z důvodu rekonstrukce jídelny a přístavby varny, byl proveden průzkum možností zajištění náhradního stravování v daném období, alespoň pro nejmladší žáky školy (cca 120–150 obědů).

Městský úřad Dobříš prověřil níže uvedené možnosti:
• 28 školských zařízení
– jejichž je zřizovatelem
– v nejbližším okolí města Dobříše
Prakticky jediným školským zařízením, kde je možné poskytnout 120 obědů, je 1. ZŠ Dobříš (kapacita je však obsazena žáky nižších ročníků GYMKČ) a ZŠ a MŠ Dolní Hbity, okres Příbram.
• Domov seniorů Dobříš

Vedení 2. ZŠ oslovilo níže uvedené subjekty:
• hostinec U bílého lva
• restaurace Na růžku
• restaurace Modrá kočka
• Zámecká restaurace
• restaurace U tří statkářů
• jídelna u rybníka Papež
• COOP Dobříš

Po celkovém zvážení všech výhod a nevýhod výše uvedených možností se vedení školy rozhodlo pro následující řešení:
Zákonným zástupcům bude nabídnuta možnost stravování od nejmladšího věku v pořadí:
1) restaurace U tří statkářů
2) jídelna u rybníka Papež
3) COOP Dobříš

Ostatní žáci budou mít možnost ohřát si obědy ve školní kuchyňce. Ohřevy pro žáky školy budou zajišťovat kuchařky.
Město Dobříš děkuje paní ředitelce Domova seniorů Dobříš Mgr. Marii Doležalové za možnost poskytnutí prostor jídelny k využití výdeje jídel.

Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje

Reklama

Předchozí článekDo celorepublikové kampaně Ukliďme svět – Ukliďme Česko se v dubnu zapojila i Dobříš
Další článekDopravní výchova pro základní školy v praxi