Dopravní výchova pro základní školy v praxiV pondělí 8. dubna realizovala Městská policie Dobříš spolu se ZŠ Lidická projekt s názvem „Dopravní výchova v praxi“. Přestože je absence dopravního hřiště v Dobříši citelná, jeví se tento projekt jako hodnotná náhrada praktické výuky na dopravním hřišti. Děti ze základní školy pod dohledem strážníka absolvují vytipovanou trasu, kde jsou umístěné dopravní značky. Celá trasa trvá 45 minut a u každé dopravní značky je dětem poskytnut odborný výklad – název dopravní značky a nejčastější použití. Současně jsou děti seznámeny s mnohými dopravními předpisy, které navazují na okolí dané dopravní značky. Po absolvování trasy si pak děti získané vědomosti ověřily při vyplňování testových otázek právě z dopravních značek a dalších předpisů v silničním provozu.

Strž. Bc. Václav Svoboda, manažer prevence kriminality

Reklama