Vyjádření od paní H. Kahounové, M. Javorské z okrašlovacího spolku nejen k zeleniZdravíme vás, za sebe i za Okrašlovací spolek města Dobříše!
S naším Okrašlovacím spolkem města Dobříše jsme měli snahu rozjet soutěž o Rozkvetlé ulice – předzahrádky. Oslovili jsme město a dostali jsme špatnou odpověď. Každý, kdo by se chtěl zúčastnit a zvelebovat svou předzahrádku, by musel uzavřít dohodu s městem Dobříš a tuto pak dodržovat. Naštěstí několik jednotlivců předzahrádky osazuje a vzorně se o ně stará. Jak jsme si přečetli v Příbramsku, tak v Petrovicích již třetí rok vyhlašují v podobné soutěži vítěze. U nás se hledají problémy, ne způsoby, jak takovou maličkost vyřešit. Ale půjde to, nevzdáme se. Stav městské zeleně se nelepší, není žádná snaha RM uskutečnit návrhy komise pro životní prostředí a zeleň. Jestli má být na jaře lépe, musí se začít na podzim. Jedna osoba na údržbu zeleně nestačí.

Dále se náš spolek připojil k organizátorům Dobříšské osmičky, která nahradila zrušený Běh města Dobříše. Dobříšská osmička se uskutečnila místo v ulicích města v anglickém parku. Během 14 dní dojednal Filip Kahoun vše potřebné k tomu, aby se závod mohl uskutečnit. Sehnal sponzory, zajistil ceny, čipovou časomíru, dal dohromady lidi, kteří dobrovolně a nezištně pomáhali s organizací. Závodů se zúčastnilo celkem 356 běžců, od nejmenších až po ty nejzkušenější. Proč se ruší Běh města Dobříše, když fungoval už několik let? Není dostatek vlastních lidí k dispozici, neumí RM namotivovat spolky, aby také organizovaly?

Pokoušíme se zachránit 170 let starý a stále sloužící most přes Pilský potok. Petici za prohlášení Karlova mostu v Dobříši za kulturní památku můžete podpořit na podpisových arších (Penny Market a dobříšské kavárny) nebo na www.petice.com.

Blíží se Vánoce, neměl by někdo nápad, jak proluku vedle hotelu Heinz využít? Postavit před panely reklamní plochu, síť s vánočními motivy, mapu města a podobně?

Příjemnou vánoční atmosféru za OSD přejí H. Kahounová a M. Javorská


Reakce paní místostarostky, Bc. Dagmar Mášové:

Každý, kdo má v úmyslu zvýšit estetickou hodnotu prostředí ve městě a pečovat o zeleň, může uzavřít s městem Dobříš „Dohodu o spolupráci při úpravě, péči a údržbě zeleně na pozemku ve vlastnictví města Dobříš“. Dohoda specifikuje rozsah výsadby a následnou péčí. Tato smlouva se nabízela již v minulých letech občanům a SVJ.

Na základě uzavřené dohody toto bude posouzeno komisí pro životní prostředí a ekologii, kde byla za okrašlovací spolek v minulých letech členkou poradního sboru paní Javorská. Následně je vše projednáno a schváleno na jednání rady města.

Pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků je nutno řešit přímo s vlastníky, tam záleží na vzájemné dohodě. Předzahrádky u domů jsou na pozemcích města, proto je důležité uzavřít jasné dohody o správě a převzetí zodpovědnosti za jejich péči.

Při plánované budoucí rekonstrukci náměstí nemají významnější investice do dlouhodobé zeleně smysl. U radnice u bočního vstupu je v příštím roce plánována trvalková výsadba. S plány na úpravu těchto oblastí byla paní Javorská v říjnu 2019 seznámena.

Společnost Dokas se stará nejen o novou výsadbu, ale i o dlouhodobou údržbu zeleně v rozsahu, který je možný.

Běh Dobříšská osmička se uskutečnil dne 15. 9. 2019 a pan Kahoun poprvé informoval o svém záměru a přípravě této akce RM dne 2. 9. 2019. Město věnovalo do soutěže odměny pro soutěžící a propagovalo soutěž svými komunikačními kanály. V únoru 2019 byly osloveny místní organizace a spolky se sportovním zaměřením s nabídkou organizace tohoto běhu, ale nebylo na ní reflektováno.

Reklama

Předchozí článekVyjádření pana Jiřího Klimta k dopravnímu značení uzavírek
Další článekVyjádření od pana Jíry Drvoštěpa Štěpa – vánoční dárek