Vyjádření pana Jiřího Klimta k dopravnímu značení uzavírekJe bohužel faktem, že české dopravní značení nese často znaky neodbornosti. Dobříšsko není výjimkou a člověk by byl překvapen, zejména při dočasném značení dopravních omezení, kdyby bylo vše v pořádku.

Účastníci silničního provozu měli na počátku listopadu možnost sklízet plody tvůrců dopravního značení při rekonstrukci části křižovatky Plk. B. Petroviče × Pražská. Vozidla přijíždějící od Hostomic byla před křižovatkou navedena do dvou úzkých pruhů. Doleva směr Praha, doprava směr Příbram. Šíře pravého pruhu však dovolovala (bez předchozího varování) průjezd pouze osobním vozidlům. Šipka na značce, která měla značit směr objíždění, směřovala navíc doprava nahoru. Dokud ji ovšem širší vozidlo svým bokem zcela neobrátilo. Občas létaly i ostatní značky… Byl jsem svědkem jízdy kamionu s návěsem, který ve směru na Příbram musel použít levého odbočovacího pruhu a odbočit z něho doprava. Laik si klade otázku, proč v době rekonstrukce nemohl být pro oba směry zaveden jen jeden široký jízdní pruh, popřípadě nemohla být několik dní vedena část dopravy přes autobusové nádraží.

Před nerovnostmi při opravě cesty do Brodců varovala řidiče obrácená dopravní značka. Člověk se bojí domýšlet, co si asi její „duchovní otec“ představoval.

Referent MěÚ pan Ing. Vonášek obhajoval řešení provozu na křižovatce jako stanovenou odborem MěÚ a odsouhlasenou orgánem Policie ČR. Obrácenou značku u Brodců pak nazval „nejapným žertíkem… jedince mdlého ducha“. Ten jedinec musel mít patřičný klíč, vyšroubovat a zašroubovat dvě matky a mezi tím ještě obrátit značku. Věru, velké nadšení pro humor! Takové nadšení pro humor jistě neměli řidiči, kteří si o dopravní značky na světelné křižovatce odřeli vůz nebo poražením značky ohrozili někoho jiného.

Ing. Jiří Klimt, Dobříš


Reakce odboru výstavby a životního prostředí:

Dobrý den,
případy dopravního značení, které jsou předmětem Vašeho dotazu, byly jakožto přechodné, příp. místní úpravy provozu stanoveny zdejším odborem MěÚ Dobříš, který je k tomu příslušným orgánem státní správy. Návrhy značení jsou zcela v souladu s příslušnými právními i technickými předpisy a byly předem odsouhlaseny orgánem Policie ČR. Všechny předmětné návrhy dopravního značení jsou, tak jak byly stanoveny, k nahlédnutí v kanceláři zdejšího odboru. Dva z nich jsou dokonce stále zveřejněny (jako opatření obecné povahy) na úřední desce města Dobříše a obce Svaté Pole.

Za správné osazení dopravního značení v souladu se schváleným návrhem a za jeho průběžnou kontrolu během jeho užití je zodpovědný žadatel o stanovení úpravy provozu, případně zhotovitel stavby. V případě Vámi zjištěných závad ve stavu dopravního značení se tedy nejedná o „ukázku neprofesionality tvůrců dopravního značení“ či těch, kdo řešení schvalují. U dopravní značky A7a (Nerovnost vozovky) otočené „vzhůru nohama“ se zcela zřejmě jednalo o náhodný nejapný „žertík“.

V podobných případech závad na instalovaném dopravním značení, jako jsou Vámi zmiňované, považujeme za daleko rozumnější a užitečnější se pro zjednání nápravy obrátit (pro urychlení nejlépe telefonicky nebo osobně) přímo na zdejší úřad (Ing. Pavel Vonášek, tel. 318 533 321).

Ing. Pavel Vonášek, odbor výstavby a životního prostředí

Reklama

Předchozí článekVyjádření pana Tomáše Helebranta – jiný pohled na MESOH
Další článekVyjádření od paní H. Kahounové, M. Javorské z okrašlovacího spolku nejen k zeleni