Nová úprava jedlového hájku v Dobříši sklízí pozitivní reakceDalší nápady na kultivaci prostoru mohou nyní občané města navrhovat sami

Město Dobříš se během března pustilo do kultivace jedlového hájku u anglického parku v Dobříši. Prostor dostal zcela novou podobu a nyní je z něj krásné místo na procházku i příjemnou relaxaci mezi stromy.

Původně byl jedlový hájek pravděpodobně jen zemědělsky využívanou půdou přiléhající k Dobříši. Na konci minulého století byl prostor využit jako plocha školky jehličnatých dřevin. Vysázeno zde bylo více druhů jehličnanů, převážně jedlí a douglasek, do ne zcela pravidelných řad. Výsadba, která byla pravděpodobně určena k produkci vánočních stromků, zůstala ale ze značné části nesklizena.
Město Dobříš plánovalo upravit tuto zelenou plochu na přírodní park už v roce 2014. Původní jedlová školka se zde působením času, přírody a vandalů totiž přeměnila na nevzhledný zelený porost, vyhovující zejména bezdomovcům, narkomanům a zakladatelům černých skládek. V místě bylo tehdy podle šetření zmapováno celkem 125 listnatých a 110 jehličnatých stromů. Na akci byla v té době schválena i dotace ze Státního fondu životního prostředí. Záměr se však nerealizoval.

V loňském roce napadl jedlový hájek kůrovec

V roce 2020 došlo v jedlovém hájku k zásadnímu průřezu stromů, které byly napadeny kůrovcem. Tyto práce nakonec opět oživily možnost kultivace prostoru a jeho úpravu.
„Během jarního období loňského roku a letošní zimy bylo v jedlovém hájku vyznačeno a pokáceno celkem 52 kusů jehličnatých dřevin, hlavně jedlí obrovských, jež měly sice část zeleného jehličí, ale chřadly a byly silně napadeny parazitickými škůdci. Tyto stromy bylo nutné v co nejkratší době porazit a odvést dřevo mimo řešený porost, aby se tak zabránilo dalšímu rozšíření škůdce. Po provedeném zásahu a vzniku volných ploch jsme znovu přišli s myšlenkou zpřístupnění daného území pro občany a vytvoření přírodě bližších chodníčků či stezek,“ upřesňuje vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Alena Harmanová.

Z jedlového hájku se stal přírodní lesoparčík nedaleko samotného centra města

Jedlový hájek dostal nyní zcela novou podobu. Můžete se zde projít po zpevněných cestičkách a užít si tak kousek lesa přímo ve městě. Jedná se však zatím pouze o první etapu úprav tohoto prostoru, další budou následovat.
„V nejbližší době plánujeme také osazení laviček z kmenů stromů a odpadkových košů. Následně možná i interaktivních tabulí, herních prvků pro děti či jiných přírodě blízkých parkových prvků,“ dodává Ing. Alena Harmanová.
Na místě proběhla v pondělí 15. března kontrola prvních úprav, které se účastnil starosta města Dobříš Pavel Svoboda, místostarosta Tomáš Vokurka, zástupci Městského úřadu Dobříš a společnosti Dokas, která celý prostor jedlového hájku upravila.

„Jsem vděčný za každý nový kousek přírody ve městě. Za 750 000 Kč v jedlovém hájku proběhlo kácení napadených stromů, úklid odpadků, prořezání a výstavba chodníčků. Děkuji všem, kteří se na úpravách podíleli. Všichni máme rádi nová místa a zde vzniklo jedno přímo v centru našeho města. Zvu všechny obyvatele i návštěvníky na krátkou procházku,“ říká k úpravě jedlového hájku starosta Dobříše Pavel Svoboda.

O tom, jak by mohl jedlový hájek ve finále vypadat, budou nyní rozhodovat sami Dobříšáci

Vedení města Dobříš nyní vyzývá občany města a širokou veřejnost, aby předkládala své návrhy na to, jak by mohl být jedlový hájek dál upraven a co vše by mohlo být v prostoru instalováno. Lidé mohou psát komentáře a zprávy přes facebookový profil města nebo posílat své návrhy a nápady na e-mail: pucova@mestodobris.cz.

Starosta Pavel Svoboda například navrhuje: „Těší mě, že součástí úprav bylo i založení malé tůňky. Takže k ní by se mi líbila nějaká kláda, na které se dá posedět a sledovat vážky.“

Ing. Alena Harmanová by byla ráda, kdyby si místo udrželo svou přírodní podobu: „Hlavně bych v jedlovém hájku nerada viděla cokoliv umělého a plastového. Chtěla bych zachovat myšlenku našeho malého lesoparčíku a volit jeho další úpravy citlivě ke zvolenému místu. Tedy využít dřevo, kámen a jiné přírodní prvky.“

Zpracovala DHPředchozí článekFit senior v Dobříši on-line
Další článekPlus a mínus bezobalového nakupování