Moudrost stáří naše společnost potřebuje„Koukám, jak celá země vstává…“ zní první říjnové odpoledne dobříšským Dukelským náměstím. To právě zpívá kapela Tučný & Bobek revival a za pár okamžiků začne oslava Dne seniorů, kterou tu už tradičně pořádá Pečovatelská služba města Dobříše ve spolupráci s městem. Den se vydařil, krásně svítí sluníčko a na lavičkách u stolků v parčíku před Domem s pečovatelskou službou sedí babičky a dědečkové, někteří jsou klienty pečovatelské služby, jiní se o akci dozvěděli a dorazili ze svých domovů, další pak v doprovodu pracovnic z domova pro seniory. Všechno je připraveno a může se začít.

Chvilku po půl druhé si bere úvodní slovo ředitelka pečovatelské služby Lucie Přádová. Připomíná to, co často zapomínáme – že stáří není jen dožití života, ale že staří lidé jsou pro celou společnost důležití. „Při příležitosti Dne seniorů můžeme ocenit, čím vším nám jsou naši předci a starší lidé přínosem, čím nás obohacují,“ říká. „Právě pro svou životní zkušenost a moudrost by senioři měli být pro společnost inspirací a měli by zůstat aktivní. Sama za sebe myslím, že je důležité uznat a respektovat stáří a vnímat ho jako normální součást života a období, kdy stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti. Starší lidé jsou platnými a cennými členy lidského společenství, které by bez jejich přispění nemělo všechny potřebné dimenze.“ A hned po svém krátkém projevu představuje jednotlivé členy týmu a také konkrétní služby, které nabízejí.

Slova se ujímá pan starosta a po něm Petra Štěpová za Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP). Ta připomíná, že na Den seniorů navazuje Den pečujících, a právě těm jsou služby centra určené. Po jejich slovech je tu znovu kapela, která také celý odpolední program doprovází. Mezitím mezi stolky s koláčky a občerstvením, které připravila pětice dobříšských skautek, procházejí pečovatelky a nabízejí výbornou kávu z improvizované kavárny. Tu i letos vede Ludvík Forsterevicz, profesionál z oboru a zároveň dobrovolnický pomocník pečovatelské služby. Pro příchozí jsou tu i další atrakce: koutek soutěží a hlavolamů od dobrovolnic – další skupiny skautek, dílna drátkování paní Aleny Marešové. Ta pořádá v místním domě jednou za měsíc výtvarné dílničky určené seniorům pečovatelské služby, ale otevřené i široké seniorské veřejnosti. A v neposlední řadě je tu i kolo štěstí, kde si příchozí mohou vytočit některou z cen, které pro ně vytvořily děti ze Základní školy Trnka. Jako první to zkouší pan starosta, místo ceny si ale vytočil úkol: zarecitovat básničku z dětství, a zhostil se toho k pobavení všech na výbornou.

Naslouchátko aneb Haló, tady knihovna! To je program, se kterým na oslavu přišli pracovníci místní knihovny. Následuje ukázka dramatického čtení, pozvání k návštěvě knihovny, kde si senioři můžou půjčovat i audio CD k poslechu s načtenými knihami pro ty, kdo už si nemůžou nebo nechtějí číst a raději poslouchají. To jsou služby, které mohou seniorům nabídnout. A hned se také s paní ředitelkou domlouvají, že by pravidelné čtení a prezentace nových knížek mohlo probíhat i v domě s pečovatelskou službou.
Hudba střídá hudbu, skupinu Tučný & Bobek revival střídá akordeonová skupina pod vedením pana učitele Petra Kafky z dobříšské základní umělecké školy a po ní přilétají Vlaštovky – děti ze školky Čáp z Budínku. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme…, Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země – ke zpěvu dětí se připojují i babičky a dědečkové a poslední Voda voděnka v sólovém podání pětileté Bětky vhání slzičky dojetí do očí mnohým přítomným. Nezůstává ale jenom u živé hudby. Odpolední program zpestřují kouzelná taneční vystoupení skupiny dříve narozených dobříšských sokolek, které si říkají Spolek odrostlých holek. Je fascinující, jak z paní, které bychom pro jejich věk hledali spíše někde před televizí, sálá energie a veselá nálada a jsou důkazem toho, že stáří nemusí být obdobím pasivity a samoty, ale že je možné bavit sebe i své okolí. Zažili jsme tyto dámy už i při loňských oslavách Dne seniorů a energie jim navzdory covidovému období rozhodně neubylo.

Oslavy toho letošního Dne seniorů končí až v pozdním odpoledni a všichni odcházejí spokojení. Počasí vyšlo krásně, kultury si každý užil plnými doušky, skvělé jídlo i pití…
Program se podařil do puntíku, a co je nejdůležitější – podařilo se, že se lidé mohli setkat jeden s druhým, babičky a dědečkové spolu, ale i starší, střední a mladá generace. To je to, o co chce paní ředitelka pečovatelské služby usilovat i do budoucna – aby se spolu mohly potkávat jednotlivé generace a předávat si vzájemně to, co mají – mladá generace energii a nadšení a starší generace životní moudrost a zkušenosti.
Velké díky všem, kdo se na letošních oslavách jakkoli podíleli. Díky paní ředitelce i pracovníkům a pracovnicím pečovatelské služby, díky všem dobrovolníkům, muzikantům i ostatním účastníkům programu a díky i zástupcům města Dobříš, panu starostovi, paní místostarostce, panu místostarostovi a zástupkyním sociálního odboru za podporu i účast. Doufáme, že se stejně dobře vydaří i další podobné akce, a přejeme všem seniorům mnoho zdraví a dobré nálady. Pečovatelské službě hodně sil při pomáhání potřebným.

Jakub Hučín


Pečovatelská služba města Dobříše nabízí:

– Pečovatelské služby v bydlišti seniora (pomoc při osobní péči, pomoc při zajištění chodu domácnosti, donáška jídla, doprovody k lékaři, na úřady, pochůzky apod.)
– Pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou (je zde Středisko osobní hygieny a to mohou využívat i senioři, kteří v DPS nebydlí)
– Služby péče o tělo (masáže, pedikúra, vířivá koupel) – tyto služby jsou určeny nejen seniorům, ale i široké veřejnosti, výhodou jsou příznivější ceny než v komerčním sektoru
– Prádelna a mandlování pro klienty i veřejnost
– Půjčovna kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka, francouzské hole, toaletní židle apod.)
– Poradna pro pečující (kontakty na různé služby, pomoc při zažádání o příspěvek na péči apod.)

Kontakt: Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš, tel.: 318 522 874, e-mail: ps.dobris@seznam.cz, www.psdobris.cz

Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP) nabízí:

– Podpora pečujících o blízkou osobu – informace a praktické rady, setkávání svépomocných skupin, odborné přednášky, relaxační pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Kontakt: Denní stacionář Charity Starý Knín, 1. patro, Plk. B. Petroviče 102, 263 01 Dobříš, e-mail: monika.bartova@cpkp.cz, www.cpkp.cz/strednicechy


Poděkování pro Pečovatelskou službu města Dobříše

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů byla v pátek 1. října uspořádána na zahrádce Pečovatelské služby města Dobříše slavnost, kterou zahájila paní ředitelka pečovatelské služby Lucie Přádová.
Přivítala přítomné a promluvila o úctě k seniorům a povinnosti se o ně starat (potlesk). Také je nutno poděkovat sboru pečovatelů pečovatelské služby, kteří se o nás starali a zajistili výborný kulturní program a pohoštění. Byl krásný teplý den, všichni se usmívali a nikdo se necítil sám!
Ještě jednou velké díky všem zúčastněným!!!

S. Jánská

Reklama

Předchozí článekKlub důchodců Dobříš – poděkování
Další článekJak zajistit v Dobříši služby pro seniory a zároveň udržet v našem městě mladé lidi?