17.6 C
Dobris
Sobota, Červenec 20, 2019

Zveme vás na seminář týkající se náhradní rodinné péče

Víte, kolik dětí v naší republice musí vyrůstat mimo svoji rodinu? Přemýšlíte o tom, zda byste chtěli těmto dětem pomoct? Přijďte si s námi popovídat o tom, jaké jsou formy náhradní rodinné péče u nás. Na našem...

Pomoc (nejen) pro rodiny s dětmi. Farní charita Starý Knín pomáhá v Dobříši, od 2. května na...

Dostala se vaše rodina do problémů? Obraťte se na Farní charitu Starý Knín, která vám může pomoci. V rámci projektu „Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2017“ nabízí psychoterapeutické...

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a římskokatolická farnost v Dobříši vás zve dne 23. dubna 2017 od 19.00 hod. do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na druhý benefiční koncert z cyklu „KONCERTY PRO VARHANY 2017“. Na programu zazní...

Za poklady ze starých šperkovnic, truhel a skříní

Pojďte zavzpomínat na nostalgické časy, kdy ženy byly dámami a muži gentlemany. Od začátku dubna do konce května budete moci v Muzeu Dobříš nahlédnout do dob velkých zdobených klobouků, krajkových paraplíček, rukaviček, zdobených špacírek, do...

DOBŘÍŠEK v dubnu 2017

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí za finanční podporu z dotačního titulu Rodina 2017. VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – Vstupné 15 Kč člen / 30 Kč nečlen RC. Herničku pro veřejnost máme...

Muzeum rukavic rozšiřuje své sbírky

Pražské rukavičkářské dělnictvo po zrušení cechovních organizací začalo vydávat pro informaci svých členů v českých zemích časopis s názvem Rukavičkářské listy. Tyto noviny vycházely čtrnáctidenně nebo měsíčně od roku 1884 až do roku 1939....

Dobříšská AGLAIA opět na Staroměstském náměstí v Praze

Pěvecký sbor AGLAIA ZUŠ a Gymnázia K. Čapka Dobříš byl po úspěšném koncertu na vánočních trzích, konaných na Staroměstském náměstí v Praze, opět požádán o vystoupení sboru dobříšské mládeže, tentokrát na trzích velikonočních. Devadesátiminutový koncert si...

Římskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše – duben 2017

Zveme na vernisáž výstavy “S vírou v srdci“ – obrazy malířky a prozaičky Evy Ovy. Výstava obrazů nejenom s biblickou tematikou, avšak jistě pokaždé jako vyznání i výzva k hledání cest s "Vírou, Láskou a...

Velikonoční uhašení žízně

Text – Jan 7; 37–39: V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví...

Jak dopadly vánoční krabice od bot?

V celé naší zemi se letos sešlo 9 923 dárků, z toho 1 737 v oblasti Mníšek–Dobříš. Chtěla bych moc poděkovat Vám všem, kteří jste se do této akce zapojili. Jenom na Dobříši se nasbíralo...