9.6 C
Dobříš
Pátek, 29 května, 2020

Knihovna v lednu: dílna, pohádka i výstava

S radostí a mírnou hrdostí si dovolujeme oznámit, že v závěru loňského roku jsme přivítali dvoutisícího čtenáře – tedy: čtenářku – naší knihovny: stala se jí paní Blanka Bláhová z Dobříše. Bylo nám potěšením předat...

Tříkrálová sbírka 2018 v Dobříši a okolí

Součástí vánočních svátků v jejich závěru je slavnost Tří králů. Od východu přišli tři mudrci, aby se poklonili nově narozenému Králi v jesličkách a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Po staletí chodili malí...

Pastorační centrum sv. Tomáše Římskokatolická farnost Dobříš

V neděli 7. 1. od 17.00 zveme na Tříkrálový koncert, na němž zazní vánoční zpěvy známé i méně známé v podání Dobříšského chrámového sboru. V Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši, vstupné dobrovolné. V neděli 10. 1. od 10.00...

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Vánoce jsou již nenávratně pryč, ale kdo nestihl navštívit v předvánočním shonu výstavu jesliček spolku Příbramských betlémářů, určitě může přijít ještě během měsíce ledna. K vidění jsou překrásné ručně vyřezávané, keramické či chlebové betlémy....

Novoroční koncert v evangelickém kostele

Evangelický farní sbor v Dobříši pořádá dne 14. 1. 2018 od 14 hodin Novoroční koncert. Program: pěvecký sbor Ensemble Guillaume uvede díla H. Purcella, B. Smetany, L. Vendla, ale také V+W nebo The Beatles. řídí:...

Psí útulek Dobříš

Najdete nás v areálu MFK – V Lipkách 1021. Kontaktovat nás můžete na tel. č.: 724 077 264. Dovolte mi poděkovat jménem našich psích svěřenců všem dárcům, venčitelům, dobrovolníkům a hodným lidem, kterým není osud opuštěných...

Podzimní prázdniny s Terénem

V době konání podzimních prázdnin navštívilo 12 dětí spolu s pracovnicemi klubu Terén Skochovice. Vyrazili jsme ve čtvrtek ráno vlakem a hned odpoledne jsme se vydali do Prahy. V Praze jsme se nejprve jako diváci...

Základní organizace ČZS Dobříš

Vážení přátelé a spoluobčané, výbor Základní organizace ČZS Dobříš vás zve na další tematickou přednášku na téma „Europom 2017, pěstování jabloní a založení zahrádkářské osady na Dobříši“, která se koná v pátek dne 8. prosince v restauraci...

Slovo pro Štědrý večer 2017

Vzejde proutek z pařezu a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův. (IZAJÁŠ 11,1-4A) Zvu vás dnes k naději. Naděje se může charakterizovat jako napjaté očekávání. Je to jakýsi provázek, který je...

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a římskokatolická farnost v Dobříši zve všechny milovníky a přátele krásné hudby na poslední benefiční koncert v tomto roce. Přijďte v sobotu 30. prosince od 16 hodin do kostela Nejsvětější Trojice...