SPOLEČENSKÁ KRONIKAVzpomínky

Dne 5. března 2023 to byl jeden rok, kdy nás nečekaně opustila ve věku pouhých třinácti let naše milovaná dcera, vnučka a pravnučka Kateřinka Flachsová.

S láskou vzpomínají tatínek, prababička Maruš s rodinou, babička a děda Flachsovi s rodinou.
Za velkou podporu, pomoc a za laskavý přístup v nelehké životní situaci chceme poděkovat pohřební službě a paní Kotrchové a panu Kotrchovi. Rodina Machovcova a Flachsova.

Dne 4. dubna 2023 to budou dva roky, co nás navždy opustil pan František Vondráček.

S láskou stále vzpomínáme.
Manželka a dcery
s vnoučaty.

Dne 8. dubna 2023 uplyne pět let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička Květoslava Hrušková, rozená Hůlová. Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.

Manžel Zdeněk, dcera Šárka s rodinou a syn Michal s rodinou.

Dne 8. dubna 2023 by oslavil krásné osmdesáté narozeniny pan Václav Molík z Borotic. Bohužel 28. března 2023 tomu byl rok, co nás navždy opustil.

S láskou vzpomíná
manželka Bohunka a dcery s rodinami.

Dne 11. dubna 2023 uplyne již deset let, kdy nás po dlouhé a těžké nemoci opustil pan Standa Švehla z Dobříše. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Manželka Dáša, dcery Petra a Dáša s rodinami a sestra Jarka.

Dne 24. dubna 2023 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Terezie Illésová.

S láskou a vděčností vzpomíná rodina Illésova, Moletzova a Vackova.


Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat starostovi města Dobříše panu Pavlu Svobodovi, který mi dne 9. března 2023 přišel osobně pogratulovat k mému životnímu jubileu osmdesáti pěti let. Společné posezení bylo příjemné a neformální rozhovor se nesl ve velmi uvolněné atmosféře.

Václav DvořákPředchozí článekDobříšské maratony
Další článekNa světě nejsme sami