SPOLEČENSKÁ KRONIKAVzpomínky

S velkým ­smutkem oznamujeme, že 10. května 2023 nás opu­stil po dlouhé nemoci ve věku 85 let náš drahý tatínek pan Jaromír Žák. Děkujeme všem, kdo mu věnují tichou vzpomínku.

Děti Dana, Iva
a Jaromír s rodinami.

Dne 9. června 2023 uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, otec a dědeček pan Zdeněk Peták z Dobříše, který by se letos 28. června dožil 67 let.

S láskou na něj stále vzpomíná celá rodina.
Vy, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Život je strůjcem zármutku a bolesti, ale Ty jsi světlem, které zůstane při nás po zbytek našich dnů. Všichni Tě budeme navždy milovat…
Dne 16. 6. 2023 uplyne 9 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček František Novotný.

S láskou vzpomíná manželka Věra,
syn Tomáš a dcera Ilona.

Dne 3. července 2023 by se dožila 90 let paní Věra Rainerová z Dobříše.

S láskou vzpomíná
celá rodina.


Poděkování

Děkuji tímto vedení společnosti Anbremetall Rybníky, všem zaměstnancům – kolegům za překrásné a důstojné gratulace, květinové dary a blahopřání u příležitosti mého životního jubilea. Díky Vám všem za krásné chvíle, kdy jste si udělali čas a přišli popřát. Bylo to velice milé a prožila jsem neopakovatelná pohlazení duše i srdíčka – v dnešní době to je již veliká vzácnost.

Děkuji Vám všem, Dagmar FišerováPředchozí článekHomesharing spojuje a pomáhá aneb Nechcete se taky připojit?
Další článekNová zelená úsporám LIGHT v regionu MAS Brdy–Vltava