Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – třetí rok v udržitelnostiCZ.1.15/1.1.00/85.01974

Projekt Úpravy místní komunikace v ulici Fričova byl dokončen již před 3 lety společností Strabag, a.s. Došlo zde k obnově povrchů komunikace i navýšení počtu parkovacích míst v této lokalitě. Realizaci projektu předcházela výměna starých inženýrských sítí (vodovod a kanalizace), aby se předešlo pozdějším zásahům do nového povrchu. Finanční prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč byly čerpány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS2 SČ. Zbylé náklady ve výši 3 514 724,44 Kč byly hrazeny z městského rozpočtu.

Za město Dobříš Bc. Lucie Oplíštilová, odbor místního rozvoje

Reklama

Předchozí článekNepál, Tibet i Indie
Další článekProč má Dobříš veselé zastávky?