Ukliďme Dobříš

dobříš letecký snímek
Zdroj foto: S. Frank


Připojte se v sobotu 6. dubna 2019 k celorepublikové úklidové akci – Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Pracovní rukavice a odpadkové pytle bude všem dobrovolníkům vydávat Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí – 1. patro. Svoz odpadu bude zajištěn městem.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek ve městě. Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky.

Na tuto jednodenní akci bude navazovat v termínu od 22. do 28. 4. Týden Země, který je pořádán v rámci celostátní kampaně Národní sítě Zdravých měst.
Více informací k akcím získáte na www.mestodobris.cz.

-red-

„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379

Reklama

Předchozí článekDen Země se na Dobříši slaví již po jedenácté! Zapojit se můžete i vy!
Další článekPlán obnovy vodohospodářské infrastruktury v roce 2019