Společenská kronika – červen 2020S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 20. května 2020 navždy náhle opustil náš kamarád a člen jednotky sboru dobrovolných hasičů města Dobříše pan Leoš Liščák. Odešel náhle ve věku 43 let.

Naší jednotce bude navždy chybět Leošova spolehlivost, pracovitost, nasazení a humor, který k němu neodmyslitelně patřil. Bylo nám ctí být jeho kolegy a kamarády.
Vzpomínky na Leoše nás budou provázet stále.
Čest jeho památce.

JSDH Dobříš


května 2020 by se dožila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Marie Uzlová z Dobříše 85 let.

Stále vzpomíná dcera Jarka s rodinou, syn Ivo s rodinou a dcera Jana s rodinou.


Dne 7. června 2020 to byl 1 rok, kdy nás opustil pan Petr Němec ze Staré Hutě ve věku 38 let.

Navždy vzpomínají Ilča, Zdeněk, Iva a Anička.
Moc nám chybíš.


Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je stále stejně hluboká…
Dne 16. června 2020 uplyne 6 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček František Novotný.

S láskou vzpomíná manželka Věra, syn Tomáš a dcera Ilona.


Dne 22. června 2020 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Hanka Hurychová z Dobříše.

S láskou vzpomíná manžel Vláďa s rodinou a příbuznými.


Dne 25. června 2020 tomu bude už 15 let, kdy nás opustil milovaný manžel, táta a dědeček, pan Ladislav Doubrava.
Vy, kteří jste ho znali, prosím vzpomeňte s námi.

Reklama

Předchozí článekVelké poděkování
Další článekVzpomínka na Stanislava Sochora