O tom, jakými způsoby komunikuje vedení města Dobříše s občany (pokračování)V prosincovém čísle Dobříšských listů jsem ve svém příspěvku kritizoval to, jakým způsobem komunikuje vedení města Dobříše s občany. Paradoxně ve stejném čísle DL má slova podtrhl tajemník MěÚ pan Řechka tím, jakým způsobem zareagoval na příspěvek paní Vlnasové.

Paní Vlnasová rozporovala dřívější názor pana Řechky ohledně možnosti měnit zastavitelný pozemek zpět na pole a své stanovisko podložila třemi věcnými argumenty. Na to pan Řechka reagoval stylem, který lidová slovesnost označuje rčením „já o voze, ty o koze”. Ve svém příspěvku mluví obecně o územních studiích a územním plánu, avšak zcela ignoruje podstatu příspěvku paní Vlnasové.

Mně nezbývá než spekulovat, jestli bylo úmyslem pana tajemníka vyhnout se smysluplnému dialogu s občanem města nebo jestli se jedná pouze o jeho neobratnost v komunikaci.

Daniel Konopáč

Reklama

Předchozí článekÚřad v Dobříši je otevřený, pane Konopáči,
Další článekPředprodej koncertu Michal Hrůzy v KD Dobříš bude zahájen 16. ledna 2018 v Trafice u Davida.