MAS Brdy–Vltava v čilé práciI v dnešní těžké době pokračuje MAS Brdy–Vltava čile v práci. Od začátku povinnosti nosit roušky jsme sledovali, jak mnoho obyvatel, především ti starší, nemají sami možnost si roušky pořídit. Proto jsme se rozhodli zajistit distribuci roušek k potřebným. Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat všem šičkám, které nám darovaly ušité roušky, a my je tak mohli roznést mezi obyvatele.

Stejné díky patří také všem ochotným lidem i organizacím, kteří poskytovali látky na šití roušek. Bez nich by nebylo z čeho roušky šít! Mohli jste si nás 2× týdně všimnout před dobříšskými obchody, jak roušky zdarma rozdáváme. Roušky jsme dávali jak jednotlivcům, tak lékařům, sestřičkám nebo do obcí v regionu. Musíme také poděkovat panu Aleši Baráškovi a příbramské Cowárně, kteří nám zdarma nabídli ochranné štíty. Společnými silami jsme tak v tuto chvíli rozdali v našem regionu téměř 1 500 ks látkových roušek a 90 štítů.

Vykonáváme dále i naši standardní činnost. Uzavřeli jsme druhou výzvu na zabezpečení pěší dopravy v členských obcích. Do výzvy si podalo svou žádost město Dobříš, obec Ouběnice, obec Nová Ves pod Pleší a obec Rosovice. Všechny žádosti jsme se zástupci obcí intenzivně konzultovali. Projekty byly podány v celkové dotační výši 9 879 314,26 Kč a v tuto chvíli jsou hodnoceny po formální stránce. Dále konzultujeme s Ministerstvem zemědělství přípravu výzvy na podporu občanské vybavenosti obcí (dotace pro školy, hasiče, úpravy veřejných prostranství a podpora spolkové činnosti). O vypsání výzvy se dozvíte na našich webových stránkách: www.brdy-vltava.cz.

Aktivity v rámci spolupráce se školami a dětmi jsme museli hodně omezit. Přesto jsme s pedagogy a jejich žáky dokázali společně sestavit čtvrté číslo regionálního školního časopisu DRB (Děti regionu Brdy). Časopis od dětí nejen pro děti, který jste již možná dostali nebo dostanete do svých poštovních schránek. Rádi bychom také poděkovali pedagogům při přípravě regionální hry, kterou si budou moci děti v novém školním roce zahrát. Hra bude zaměřena na náš region a rozdělena podle věku pro předškolní děti, 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ.

Dále byla 20. dubna vypsána výzva ze Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava na dofinancování sociálních služeb v území MAS. Chtěli bychom poděkovat všem obcím, které do fondu přispěly: Borotice, Buš, Čím, Daleké Dušníky, Drevníky, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rybníky Stará Huť, Slapy, Svaté Pole, Velká Lečice a Županovice. Poskytovatelé soc. služeb si mohou do fondu zažádat nejpozději do 15. května. Žádosti je možné konzultovat telefonicky na čísle 605 344 750 nebo po e-mailu brdy-vltava@seznam.cz.

Naše pracovní četa stále funguje. V současné době čistí les a staví oplocenky u Malé Hraštice. Pokračujeme také v konzultacích pro osoby, které se potřebují zorientovat na pracovním trhu. Motivační aktivity pro nezaměstnané a osobní konzultace (např. pomoc při vyhledávání práce, dluhová problematika) probíhají zatím v omezeném rozsahu. Pokud byste potřebovali pomoci s nalezením práce nebo v jiné problematice, prosím volejte 603 592 627. Stále plánujeme rekvalifikace pro nezaměstnané, pouze je v tuto chvíli musíme posunout do doby, až bude situace stabilní.
Naše aktivity můžete podrobně sledovat na https://www.facebook.com/brdyvltava/.

Markéta Dvořáková, ředitelkaPředchozí článek75 let od osvobození dobříšského zámku
Další článekNejste v tom sami