Kulturní středisko Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozicisprávce a dokumentátor / správkyně a dokumentátorka Depozitu a archivu Muzea města Dobříše (dále MMD)

Místo výkonu práce: Depozit a archiv Muzea města Dobříše, Mírové nám. 71, 263 01 Dobříš
Nástup: 27. ledna 2020, nebo dle dohody

Požadavky pro výkon práce:

  • VŠ vzdělání humanitního směru – nejlépe obor muzeologie, archivnictví, historie apod. – ukončené min. titulem Bc.
  • Velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office, Excel, Word (katalogizační systém DEMUS či jiný výhodou)

Stručný popis činnosti:

  • Rozvoj a komplexní správa sbírek MMD.
  • Samostatná práce související se správou, dokumentací a tvorbou sbírkového fondu v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. včetně katalogizace, inventarizace, digitalizace sbírek muzea a tvorby fotografické dokumentace.

Platové podmínky: platová třída 10, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Přihlášky do výběrového řízení včetně veškerých požadovaných příloh, posílejte v zalepené obálce označené „VŘ – správce depozitu“ do 15. 1. 2020 na adresu: Kulturní středisko Dobříš, Mírové nám. 68, 263 01 Dobříš, nebo osobně předejte na téže adrese paní Jindře Kastnerové (1. p.) nejpozději do 15. 1. 2020 do 12.00 hodin.

Podrobnější informace o podmínkách VŘ naleznete na webových stánkách KS Dobříš a města Dobříš.

Reklama