Jak jsou naše obce připraveny na nařízení GDPROd 25. 5. je v platnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. Toto nařízení vnáší do oblasti ochrany dat nový rozměr a především posiluje její společenský význam. Ten byl doposud často podceňován a poskytování dat se stalo téměř zvykem, aniž bychom si uvědomovali, že osobní data tvoří nedílnou součást naší identity.

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.
Obecné nařízení se dotklo také obcí, kterým přináší nové povinnosti. Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska mohl díky projektu Centra společných služeb (dále CSS) poskytnout pomoc svým členským obcím I. typu. Konktrétně jsme pro 23 obcí a jejich příspěvkové organizace zajistili komplexní podporu při implementaci GDPR, konkrétně pověřence pro ochranu osobních údajů, zpracování analýz současného stavu, podklady pro tvorbu směrnic a dalších nezbytných dokumentů.

V současné době pracujeme na vyplňování tzv. záznamů o činnostech zpracování (jakožto další povinnosti obce), aktualizaci doporučení na základě vydávaných stanovisek Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) včetně proškolování.
Po osobních návštěvách obecních úřadů a základních a mateřských škol můžeme s potěšením konstatovat, že v žádném z případů nebylo shledáno závažné porušení ochrany osobních údajů a ani v minulosti nedocházelo k nahlašování takových situací na ÚOOÚ.
Od začátku naší aktivity v problematice GDPR jsme v rámci poradenství v úzkém kontaktu s příslušnými pracovníky Svazu měst a obcí ČR (poskytovatel dotace na provoz CSS), kterými jsme byli osloveni jakožto vzorové CSS pro předání svých zkušeností formou rozhovoru do měsíčníku PRO města a obce. Tento zpravodaj přináší užitečné informace pro starosty i zaměstnance úřadů a poskytuje praktické rady spojené s výkonem jejich funkce. V červencovém čísle zpravodaje se budete moci dočíst, jak probíhá implementace GDPR v každodenním fungování obecních úřadů, jaká přináší úskalí a jak je v obcích všeobecně vnímána.

Zástupci Svazu měst a obcí ČR a ÚOOÚ shodně vyzdvihli právě práci CSS, jejichž prostřednictvím se podařilo připravit na implementaci nařízení stovky obcí ČR (včetně jejich příspěvkových organizací) a zároveň obcím ušetřit nemalé finanční prostředky.

Za Centrum společných služeb Ing. Petra Křivonosková a Bc. Iva Petřinová

Reklama

Předchozí článekZměny ve vydávání občanských průkazů od července 2018
Další článekMístní akční plán vzdělávání ORP Dobříš II – 1. setkání pracovních skupin