Změny ve vydávání občanských průkazů od července 2018

Vzor eOP


Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem).
Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později), aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4–10 číslic) – zadání není povinné.

Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.
Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů).
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb.
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin (lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra), nebo do 5 pracovních dnů.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let:
– ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
– ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let:
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
– ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 1000 Kč.

Změny ve vydávání cestovních pasů
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
– v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
– u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
– v Praze na úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
– na Ministerstvu vnitra ČR.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze na Ministerstvu vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme na úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Reklama

Předchozí článekStará Huť má mistryně republiky v národní házené
Další článekJak jsou naše obce připraveny na nařízení GDPR