Místní akční plán vzdělávání ORP Dobříš II – 1. setkání pracovních skupinJeště před začátkem letních prázdnin, ve čtvrtek 7. června, proběhlo první společné setkání pracovních skupin v nově vybudované třídě pro budoucí prvňáčky v ZŠ Trnka Dobříš. Úvodem Kateřina Boukalová shrnula předchozí projekt MAP I a představila aktuální projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, který na MAP jedničku plynule navazuje. Jednou ze změn, proti předchozímu MAPu, je nové složení pracovních skupin – pro financování, pro čtenářskou gramotnost, pro matematiku a polytechniku, pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí a pro rovné příležitosti.

Z velké části byl věnován prostor dotazům a vzájemné interakci účastníků. Nejvíce dotazů směřovalo k další novince – implementačním aktivitám, které budou kompletně hrazeny z projektu MAP II z Operačního programu Věda, vývoj a vzdělávání MŠMT a od nového školního roku do nich budou zapojeny ty školy a organizace, které se aktivně podílely a podílejí na jejich přípravě v pracovních skupinách. Cílem implementačních aktivit je zapojit děti z regionu do společných aktivit – dramatický kroužek, tvorba časopisu, tvorba výukových materiálů, znalostní soutěže, vzdělávací exkurze, nákup učebních pomůcek a propojení Centra aplikovaného výzkumu Dobříš se základními a mateřskými školami v regionu.

V ten samý den, na stejném místě, o několik hodin později se sešel i nový řídicí výbor MAP II, který mimo jiné schválil aktualizovaný „Strategický rámec MAP ORP Dobříš II“ včetně aktualizovaného seznamu investic.
Více o projektu se dozvíte na našich webových stránkách www.brdy-vltava.cz a na facebooku: @MAPII.Dobris.

Lucie Bubancová, Brdy–Vltava, o.p.s.

Reklama

Předchozí článekJak jsou naše obce připraveny na nařízení GDPR
Další článekIva Pazderková podporuje pěstouny spolu s DD Korkyně